Demonstracijska aktivnost – Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada u Podgrađu i Nadinu

Krajem prošlog mjeseca uspješno su održane dvije Demonstracijske aktivnosti: Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada (MUK) na dvama različitim terenima višegodišnjih nasada – vinogradi u Podgrađu i Nadinu (Područje grada Benkovca).

Na samom početku djelatnici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, područnog odjela Zadarske županije, pozdravili su prisutne poljoprivrednike, a zatim im je pojašnjena svrha održavanja ove demonstracijske aktivnosti i sam cilj MUK koji se provodi zbog olakšanog rada radnicima te olakšani pristup rada mehanizaciji, a prije svega u  onemogućavanju ishrane, razmnožavanja, odlaganja jaja i prezimljavanje štetnika prostoru unutar reda.

Poljoprivrednici  su također su bili informirani o mogućnostima kombinacija u  podmjerama  M10 i M11. Prije samog prikaza rada od strane OPG Božo Bačić, koji im je objasnio princip  rada vučenog plužnog tijela sa senzorom za rad unutar redova vinograda na nagibu i melioriranom kršu uz korištenje traktora 85 KS.

 

Slika 1.Demonstracijske aktivnosti – Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada, OPG Bačić Božo-Podgrađe

 

Prilikom prikaza rada MUK poljoprivrednici su koristili  mogućnost postavljanja pitanja koji su se odnosili na efikasnost učinka s obzirom na manji (2,5 m x 0,87m) razmak unutar redova (potencijalna oštećenja trsova).

Svakako da su bolji veći  razmaci npr. do 1 m zbog samog učinka obrade, vodeći pri tome računa o broju trsova zbog razmaka unutar i između redova po  jednom ha radi rentabilnost same proizvodnje uz prilagodbu  tipova priključnih plužnih tijela samom terenu.

Druga demonstracijska aktivnost održana je  u Nadinu – nadinsko blato u vinogradu OPG Škaulj Šime, gdje je bio prikazan rad u vinogradu na terenu bez nagiba na dubokom profilu tla. Provedba MUK-a uz korištenje traktora 90 KS (Landini) sa rotirajućim diskom i senzorom na prednjoj strani traktora. Princip rada sastojao se u odgrtanju tla te uništavanje korova u ranijoj fenofazi razvoja.

 

Slika 2. Demonstracijske aktivnosti –Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada, OPG Škaulj Šime- Nadin

 

Poljoprivrednici su iskazali veliko zanimanje za obadvije Demonstracijske aktivnosti – Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada koje je održano na otvorenom prostoru uz  poštivanje propisanih epidemioloških mjera.

 

                                                                                                              Zvonimir Vlatković, dipl. ing. agr.

 

Pripremi za ispis