Obavijest poljoprivrednicima

Obavijest poljoprivrednicima!

Obavještavamo poljoprivrednike da su dužni do 01.05. zaorati kukuruzinac koji je ostao na parcelama ako to do sada nisu napravili. Takve parcele ako se ne zaoru leglo su kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis), koji će u narednom periodu izlijetati iz kukuruzinca i raditi velike štete na voću-jabuke, povrću jer je kukac izraziti polifag odnosno hrani se mnogobrojnim biljkama.

 

Marijana Milušić dipl.ing.

Email: marijana.milusic@mps.hr

Pripremi za ispis