Mjera I.1. »Inovacije«

U NN  br. 19. objavljeno je:

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1. »Inovacije«

U NN 19/2021, od 24.02.2021. objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1 „Inovacije“

Predmet potpore su aktivnosti koje se provode s ciljem uvođenja ili razvoja novih ili značajno unaprjeđenih proizvoda i opreme, postupaka, tehnika te sustava upravljanja i organizacije u ribarstvu, uključujući na razini prerade i stavljanja na tržište pro­iz­voda ribarstva.

Korisnik potpore može biti:

a) vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama

b) pravna ili fizička osoba subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koja je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva iz gospodarskog ribolova na moru ili slatkim vodama

c) zajednički korisnik

d) znanstveno tijelo.

 

Prihvatljive su aktivnosti koje provodi ili čije rezultate potvrđuje znanstveno tijelo, a koje se provode s ciljem:.

a) razvoja ili razvoja i uvođenja novih ili poboljšanih metoda i tehnika, uključujući metode i tehnike za poboljšanje selektivnosti ribolovnih alata, za smanjenje neželjenog ulova i/ili odbačenog ulova te za smanjenje negativnog utjecaja na okoliš

b) razvoja ili razvoja i uvođenja nove ili znatno unaprjeđene opreme

c) razvoja i/ili uvođenja novih ili znatno unaprjeđenih proizvoda

d) razvoja i/ili uvođenja novih ili poboljšanih sustava upravljanja i organizacije.

 

Nove metode i tehnike iz  točke a) ovoga podrazumijevaju metode i tehnike koje korisnik nije primjenjivao u obavljanju djelatnosti ribolova odnosno prerade proizvoda ribarstva od početka obavljanja djelatnosti ribolova odnosno prerade proizvoda ribarstva.

Nova oprema iz točke b) podrazumijeva opremu koju korisnik nije primjenjivao u obavljanju djelatnosti ribolova od početka obavljanja djelatnosti ribolova.

Nova oprema ne podrazumijeva standardnu opremu za ribarsko plovilo, neovisno da li je korisnik istu primjenjivao u obavljanju djelatnosti ribolova od početka obavljanja djelatnosti ribolova ili nije.

Novi proizvodi iz točke c) podrazumijevaju proizvode koje korisnik nije imao u svom proizvodnom asortimanu od početka obavljanja djelatnosti ribolova odnosno prerade proizvoda ribarstva.

Novi sustavi iz  1. točke d) podrazumijevaju sustave koje korisnik nije primjenjivao u obavljanju djelatnosti ribolova odnosno prerade proizvoda ribarstva od početka obavljanja djelatnosti ribolova odnosno prerade proizvoda ribarstva.

Razvoj i/ili uvođenje novih ili značajno unaprjeđenih i poboljšanih metoda i tehnika, opreme, proizvoda i sustava moraju imati utjecaj na sektor ribolova, a što potvrđuje znanstveno tijelo.

Kategorije i izračun prihvatljivih troškova iz stavka definirani su u Pravilima i uputama za izračun troškova u okviru mjere I.1. »Inovacije« koja su dostupna na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u razdoblju prihvatljivosti koje se definira Natječajem, izuzev troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu.

Zahtjev za potporu podnosi se na temelju Natječaja kojega raspisuje Upravljačko tijelo.

Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva – https://euribarstvo.hr

Mjera I.1 “Inovacije”

Pripremi za ispis