Poziv na javnu berbu komparativnog pokusa kukuruza u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, u suradnji sa OPG Skender Mihaela iz Nove Ploščice, pozivaju Vas na javnu berbu komparativnog pokusa hibrida kukuruza zasijanih u zajedničkom projektu sa svim zainteresiranim oplemenjivačima i distributerima sjemena kukuruza na području RH .

Pokus se nalazi na parceli  Kozarevac Račanski  na cesti Međurača – Stara Ploščica. Prilaz parceli će biti označen putokazom, a  vrijeme održavanja je u nedjelju 13.10.2019. s početkom u 10,00 sati.

U pokusu je zastupljeno 48 hibrida FAO skupina: 300, 400 i 500, s ciljem utvrđivanja komercijalnih vrijednosti zrna kukuruza zasijanih na 4 različite lokacije u RH (Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Bjelovarsko-bilogorska i Međimurska županija).

Planirana je berba, određivanje vlage i prinosa zasijanih hibrida.

Veselimo se Vašem odazivu na radionicu u polju.

 

Iva Majhen-Vlašiček, dipl.ing.

Pripremi za ispis