Konzervacija i skladištenje prskalica u zimskom periodu

Prva radnja koju treba obaviti prije skladištenja je detaljno čišćenje i pranje.

Čišćenje i pranje prskalice

Posebnu pažnju treba obratiti kod izbora mjesta za pranje zbog otpadnih voda koje sadrže sredstva za zaštitu bilja. Pranje se ne smije vršiti blizu otvorenih vodotoka i izvora vode.

Prvo ispiranje sustava cijevi prskalice bi trebalo napraviti odmah nakon prskanja. U spremnik se ulije manja količina vode koja se prskanjem rasporedi po već tretiranoj površini. Budući da je koncentracija sredstva za zaštitu bilja u toj vodi dovoljno mala, dodatno prskanje neće naštetiti biljkama.

Kod pranja prvo treba detaljno oprati unutrašnjost spremnika prskalice kao i cjelokupan sustav cijevi i mlaznica (čistu vodu pustiti kroz cijeli sustav cijevi), a zatim i cijelu prskalicu izvana. Količina vode za ispiranje treba iznositi oko 10% volumena spremnika. Ako je korišteno SZB za koje nije dovoljno učinkovito samo ispiranje vodom, jer je sredstvo slabo topljivo u vodi, postupak čišćenja prskalice obavlja se deterdžentom ili natrijevim hipokloritom.

Konzervacija prskalice

Konzervacija prskalice u zimskom periodu je posebno značajna, jer ostaci tekućine u dijelovima prskalice tijekom zime mogu zamrznuti i dovesti do oštećenja.

Konzervacija prskalice započinje ulijevanjem sredstva protiv smrzavanja (antifriza) u posudu za ulijevanje SZB. U tom trenutku trebaju biti zatvoreni ventili sekcija kako se povlačenjem antifriza ne bi gubila tekućina. Pokretanjem crpke prvo se ispire rezervoar iznutra, tj. miješa se voda iz tog dijela cijevi s antifrizom. Nakon toga mijenjaju se položaji glavnog usisnog ventila kako bi se povukla voda iz preostalih crijeva na usisnoj strani. Kada u glavnom rezervoaru nestane mješavina vode i antifriza, tada se mora ponovno doliti antifriz u rezervoar za punjenje. Isti postupak se nastavlja s glavnim tlačnim ventilom otvaranjem svih pozicija. Pošto su ventili sekcija još uvijek zatvoreni, sva se tekućina koja cirkulira prema granama prskalice prolaskom kroz regulator vraća natrag u glavni rezervoar. U toj fazi treba zatvoriti glavni tlačni ventil kako bi se podigao tlak u sustavu te aktivirao sigurnosni ventil. Kada je i u tlačnoj strani cjevovoda u potpunosti procirkulirao antifriz prskalica je kompletno pripremljena za niske temperature. Na kraju je potrebno mješavinu vode i antifriza propustiti kroz crijeva na granama prskalica. Grane trebaju biti otvorene, a ventili sekcija zatvoreni. Ukoliko su na granama višestruki nosači mlaznica potrebno je otvoriti samo krajnje mlaznice na svakoj sekciji. Svaka sekcija se konzervira zasebno. Na krajnjim mlaznicama se sakupi mješavina vode i antifriza u neku posudu. Sakupljena količina tekućine se ponovno ulijeva u otvor na glavnom rezervoaru. Nakon nekoliko napunjenih posuda areometrom se mjeri točka smrzavanja. Cilj je da smrzavanje nastupi tek na -20 do -25°C.

S prskalice obavezno treba skinuti manometar (u smjeru suprotnom od kazaljke na satu), te ga odložimo na toplo i suho mjesto, jer u njegovoj cijevi uvijek ostane malo vode koja se može smrznuti.

Konzerviranjem s antifrizom protiv smrzavanja u isto vrijeme se čuvaju i sve gumene brtve jer ostaju u vlažnom stanju.

Prskalicu treba odložiti na suho mjesto, zaštićeno od nepovoljnih vremenskih uvjeta. Ako je moguće prskalicu bi bilo dobro pospremiti u prostoriju gdje je temperatura cijelu zimu iznad 0°C. U slučaju da se nema antifriz, slično može poslužiti i zimska tekućina za pranje vjetrobranskih stakala.

Dekonzervacija prskalice

Kada dođe proljeće potrebno je vratiti manometar na prskalicu i izvršiti dekonzervaciju prskalice, tj. ispustiti antifriz. Ispuštenu tekućinu treba sakupiti u neku posudu te se može ponovo koristiti za konzervaciju slijedeće godine uz prethodnu kontrolu točke smrzavanja. U spremnik se ulije čista voda, pokrene crpka i temeljito ispere prskalica kroz mlaznice.

Slika 2. Prikaz nepravilnog skladištenja prskalice

Ivan Krušelj, mag. ing. mehanizacije
Petra Pozder, mag. ing. fitomedicine

Pripremi za ispis