Održana 13. Međunarodna konferencija o akvakulturi – Aquaculture Conference

Skup je bio posvećen prikazu trenutnog stanja i utvrđivanju bitnih tehnoloških, gospodarskih i znanstvenih spoznaja i rješenja (genetika, patologija, nutricionizam, tehnologija proizvodnje, trenutni projekti) nužnih za uspješan razvoj akvakulture. Uz prikaz novih tehnoloških i znanstvenih spoznaja, primjere dobre prakse, iskustva uzgajivača i konzultanata, te dijalog s državnom upravom, nastoji se potaknuti  učinkovitije iskorištenje sredstava iz raspoloživih i budućih alokacija Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Ispred Odjela za ribarstvo sudjelovali su načelnica odjela, Valentina Andrić, viša stručna savjetnica dr. sc. Danijela Mioković, viši stručni savjetnik dr. sc. Boris Župan, savjetnica za ribarstvo Tihana Šundov i suradnica za ribarstvo Maja Ficović. Savjetnici HPŠSS-a aktivno su sudjelovali u izlaganjima, moderiranju, raspravama i organizaciji konferencije.

Na prethodnih 12 skupova o akvakulturi ostvarena je suradnja s 29 fakulteta, osam instituta, dvije Akademije i nekoliko međunarodnih krovnih institucija u području akvakulture, poput FEAP-a (Federation of European Aquaculture Producers) i Eurofisha (International Organisation for development of fisheries and aquaculture in Central and Eastern Europe). Predstavljeno je 285 znanstvenih radova, a potaknuta su i dva doktorata koja su uspješno obranjena te jedan patent. Sudionici skupa dolazili su iz 14 zemalja.

dr. sc. Boris Župan
Član programskog odbora
13. Međunarodne konferencije o akvakulturi

Pripremi za ispis