Poziv na uvodno predavanje VELIKI GRĐEVAC – DEŽANOVAC

Program gospodarenja za G.J. „VELIKI GRĐEVAC – DEŽANOVAC“ obuhvaća dijelove katastarskih općina: Brestovac, Dežanovac, Imsovac, Končanica, Hercegovac, Ilovski Klokočevac, Ladislav, Nova Ploščica, Trnovitica, Velika Trnava, Donja Kovačica, Dražica, Grbavac, Mali Zdenci, Pavlovac, Veliki Grđevac i Veliki Zdenci.

Naručitelj radova izrade programa gospodarenja privatnim šumama šumoposjednika je Hrvatska poljoprivredno – šumarska savjetodavna služba.

Izvođač radova je Lipov gaj d.o.o. 10000 Zagreb.

Pozivamo sve zainteresirane šumoposjednike i predstavnike jedinica lokalne samouprave da se odazovu predavanju.

Predavanje organizira i vodi Hrvatska poljoprivredno – šumarska savjetodavna služba, Podružnica Bjelovarsko-bilogorske županije.

Za HPŠSS BBŽ: Goran Godina, dipl.ing.šum., Hrvoje Gusić, dipl.ing.šum. i Dario Vinceković, dipl.ing. šum., viši stručni savjetnici za šume šumoposjednika.

Za izvođača radova: Ivan Mahnić, dipl.ing.šum.

Goran Godina, dipl.ing.šum.
 

 

Pripremi za ispis