Zoonoze kod šumskih glodavaca

Dana 26. listopada 2018. u prostorijama Hrvatske poljoprivredno-šumarske službe u Buzinu, Bani 110, održat će se Ad hoc tečaj pod nazivom „Zoonoze kod šumskih glodavaca“ kojem će prisustvovati djelatnici Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe, Sektora za šumarstvo,  te gosti. Predavač će biti prof. dr. sc. Josip Margaletić, profesor sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje.

U šumskim ekosustavima sitni glodavci imaju vrlo kompleksnu ulogu. S jedne strane su vrlo bitni u održavanju biološke raznolikosti i ravnoteže dok s druge strane predstavljaju između ostalog i rezervoare zoonoza koje predstavljaju veliki rizik za čovjekovo zdravlje. S obzirom na to, cilj ovog tečaja na prvom mjestu jest stručno usavršavanje i stjecanje novih stručnih znanja koja će savjetnici primijeniti u procesu savjetovanja šumoposjednika. Po završetku tečaja, polaznici će stečena znanja i vještine, samostalno primjenjivati u provođenju edukacije i savjetovanja šumoposjednika odnosno vlasnika privatnih šuma.

 

Pripremi za ispis