Javna uvid za Programe gospodarenja šumama šumoposjednika za g.j. „Mađari-Šamarica“ i „Glinske šume“

Gospodarska jedinica „Mađari-Šamarica“ obuhvaća sljedeće katastarske općine:

Begovići, Bijelnik, Blinja, Čuntić, Deanovići, Dolčani, Donja Budičina, Dragotinci, Grabovac Banski, Jabukovac, Jošavica, Klinac, Kraljevčani, Letovanci, Mačkovo Selo, Mađari, Milinoga, Moštanica, Pastuša, Petkovac, Prnjavor Čuntićki, Stražbenica, Tremušnjak, Veliki Šušnjar.

Gospodarska jedinica „Glinske šume“ obuhvaća sljedeće katastarske općine:

Brnjeuška, Dolnjaci, Donje Selište, Glina, Gornje Selište, Joševica, Kihalac, Majske Poljane, Majski trtnik, Marinbrod, Novo Selo Glinsko, Prekopa, Prijeka, Ravno Rašće, Roviška, Šibine, Trtnik Glinski, Vlahović, Graberje, Lušćani, Sibić.

Javni uvid za navedene Programe traje od 12. rujna – 02. listopada 2018. godine u terminu od  10:00 – 12:00 sati na adresi I.K.Sakcinskog 24 (1. kat).

Pozivamo šumoposjednike i zainteresirane građane da se odazovu pozivu na javnu raspravu i svojim aktivnim sudjelovanjem, primjedbama i prijedlozima doprinesu što kvalitetnijem konačnom sadržaju ovih Programa gospodarenja.

Martin Šimek, mag.ing.silv.
Stručni suradnik za šumskogospodarske
planove i šumsku infrastrukturu

Pripremi za ispis