Naredba o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije

Ovim putem upozoravamo sve vlasnike i korisnike poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta, šuma i lovišta, ovlaštenike upravljanja vodotocima i kanalima te površinama uz vodotoke i kanale, ovlaštenike upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice i željezničke pruge, ovlaštenike upravljanja parkovima i drugim javnim zelenim površinama da su dužni provoditi mjere uklanjanja ambrozije.

Uklanjanje ambrozije dužni su provoditi i korisnici potpora i Mjera ruralnog razvoja jer su dužni poštivati zahtjeve Višestruke sukladnosti (SMR) i Dobre poljoprivredne i okolišne uvjete (GAEC) na svim površinama u korištenju.

Ambroziju je moguće suzbiti agrotehničkim, mehaničkim i kemijskim mjerama.

Agrotehničke mjere suzbijanja su obrada tla i višekratno prašenje (obrada) strništa.

Mehaničke mjere su međuredna kultivacija okopavinskih kultura, okopavanje, plijevljenje, pročupavanje  pojedinačnih biljaka, košnja.

Kemijske mjere suzbijanja provode se primjenom herbicida koji imaju dozvolu za primjenu u Republici Hrvatskoj. Na neobradivim površinama (uz ceste, putove, kanale, željezničku prugu i sl.) koriste se herbicidi na osnovi glifosata. U povrtnim, ratarskim kulturama, voćnjacima i vinogradima koriste se herbicidi selektivni za tu kulturu, a namijenjeni za suzbijanje ambrozije.

Važno je uklanjanje obaviti prije cvatnje ambrozije kako bi se spriječilo izlučivanje peluda (izaziva alergije kod ljudi), a potom i stvaranje sjemena (sprječavanje daljnjeg širenja). Cvatnja ambrozije započinje krajem srpnja.                                                                                                                           

Za neprovođenje mjera uklanjanja ambrozije predviđene su kaznene odredbe. Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih Naredbom provode poljoprivredna, šumarska i fitosanitarna inspekcija.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

Marina Kršić, mag. ing. agr.
E-mail: Marina.Krsic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis