Tečaj „Prerada mlijeka“ je prešao granice Hrvatske

U Hrvatskoj je, do sada, održano 36 tečajeva koje je pohađalo 735 polaznika. Reakcije polaznika na tečajeve su izvrsne. Većina polaznika se okušala i nastavila preradu mlijeka na svom OPG-u, neki samo za sebe i svoju obitelj, dok je 100-tinjak polaznika iskazalo interes za diversifikaciju na OPG-u, odnosno preradu mlijeka u odobrenim objektima te direktan izlaz na tržište prodajom gotovih mliječnih proizvoda krajnjem potrošaču pa i do daljnjeg razvoja kroz seoski turizam.

Prema službenim podacima Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, trenutno u Hrvatskoj imamo 108 objekata za preradu mlijeka odobrenih pod posebnim uvjetima (prerada vlastite sirovine) što znači, ukoliko se korisnicima omogući lakša dostupnost financijskim sredstvima, broj objekata bi porastao dvostruko. Prostora na tržištu ima dovoljno, pogotovo na području grada Zagreba te Istre i Dalmacije, gdje postoji daleko veća potražnja nego ponuda.

Unutar HPŠSS, nakon osnivanja Radne grupe za sirarstvo, već se četrnaestu godinu bavimo sirarstvom s glavnim ciljem unaprjeđenja tehnologije i povećanja prihoda OPG-ova na ruralnom prostoru kroz specijalizaciju u sirarstvu.  Kroz sve te godine,  u suradnji sa znanstvenom zajednicom i nadležnim tijelima, postavili smo temelje razvoja sirarstva kakvog danas poznajemo na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj. 

Upravo naši vidljivi rezultati bili su zanimljivi makedonskim kolegama u neobaveznom druženju nakon osnivačke skupštine udruge naziva „Mreža savjetodavnih službi jugoistočne Europe“ (South Eastern Europe Advisory Service Network – SEASN, www.seasn.eu) održane 22. listopada 2015. godine u Sofiji (Bugarska) te nakon potpisivanja Sporazuma o suradnji naše dvije službe, sirarstvo je bilo konkretna predvodnica daljnjoj suradnji.

U Makedoniji ne postoji ovakav oblik proizvodnje. Poljoprivrednici proizvođači mlijeka uglavnom rade za velike mljekare, a proizvodnja sira je industrijskog tipa.  Prvi korak bila je edukacija. Tročlani tim HPŠSS u sastavu dr. sc. Emilije Cimerman, Predrag Janeš i Višnja Krapljan, tijekom 5 radnih dana kolegama je održao tečaj u obliku kako ga rade i u Hrvatskoj. Pored prenošenja teoretskog znanja putem prezentacija i video zapisa, najviše vremena provelo se u sirani gdje su prikazivani praktični primjeri proizvodnje različitih mliječnih proizvoda.


Teoretski dio predavanja


Praktični prikaz proizvodnje          

Po završetku proizvodnje proizvodi su degustirani i ocijenjeni uz učenje o senzorskim osobinama mliječnih proizvoda. Neke proizvode kao što je svježi sir, škripavac i kuhani sir polaznici tečaja su kušali po prvi put, a predstavnici HPŠSS imali su priliku upoznati se s dva najpoznatija makedonska sira, belim sirom i bijenim sirom.


Priprema za degustaciju i senzorsko ocjenjivanje mliječnih proizvoda izrađenih na tečaju

Edukacija je održana u prostorijama Fakulteta za biotehničke nauke (www.fbn.uklo.edu.mk) u Bitoli, na kojem su iz jednog od projekata uređene prostorije za preradu mlijeka i mesa sa svom potrebnom opremom.

U regiji Bitola Makedonske nacionalne savjetodavne agencije mali je broj agronoma, ali veliki broj biotehnologa koji su upravo bili polaznici tečaja. Edukaciju HPŠSS završilo je šest kolega zaposlenih u Makedonskoj nacionalnoj savjetodavnoj agenciji na čelu s rukovoditeljem za bitolsku regiju Zoranom Bardakoskim, četvero kolega zaposlenih na Fakultetu za biotehničke nauke na čelu s prodekanicom za nastavu izv. prof. dr.sc Gordanom Dimitrovskom, te jedan poljoprivrednik.


Inicijator tečaja, Zoran Bardakoski s edukatorima


Zajednička fotografija

Cilj tečaja je bio obučiti prvu grupu sirarskih stručnjaka koja bi uz daljnju vlastitu edukaciju krenula na teren među poljoprivrednike i pomogla im da za svoje proizvode dobiju dodatnu vrijednost, po uzoru na hrvatske proizvođače. Malen početak velike suradnje i razmjene znanja između Hrvatske i Makedonije, te prva stepenica prema još mnogim sličnim zajedničkim projektima na obostranu korist za makedonsku, ali i hrvatsku poljoprivredu.

Odjel za ruralni razvoj HPŠSS-a
Višnja Krapljan, dipl. ing. agr.

Pripremi za ispis