IAKS mjere Programa ruralnog razvoja – tip operacije 10.1.10. „Održavanje suhozida“

U Kolanu na otoku Pagu 25. svibnja je održana radionica „Izgradnja suhozida“ na kojoj su se savjetnici Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe upoznali sa osnovama izgradnje suhozida, načinima gradnje i tipovima suhozida kao i bitnim značajkama na koje treba obratiti pozornost prilikom gradnje i održavanja suhozida. Na radionici su sudjelovali djelatnici HPŠSS koji rade na IAKS mjerama Ruralnog razvoja 2014. – 2020. Praktični dio radionice volonterski su izveli majstori suhozidari Ivo Butković, prof. i Mladen Šuljić iz Udruge Suhozid iz Kolana.

IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja RH imaju za cilj umanjiti ili zaustaviti negativni utjecaj poljoprivrede na prirodne resurse i bioraznolikost. Tip operacije 10.1.10. „Održavanje suhozida“ jedna je od IAKS mjera iz Programa ruralnog razvoja RH. Zahtjev za potporu za IAKS mjere podnosi se na jedinstvenom zahtjevu na kojem se podnosi i zahtjev za potporu za izravna plaćanja.

Suhozidi su, osim što su dio bogatog kulturnog nasljeđa RH i prepoznatljivo obilježje krajobraza jer se zbog jedinstvene tehnike slaganja kamena bez vezivnog tkiva potpuno uklapa u okolni krajobraz, izuzetno važni i za bioraznolikost.
Suhozide prekriva različita vegetacija poput mahovina i lišajeva, a u pukotinama i između kamenja rastu specifične biljne zajednice divlje flore te su istovremeno važna staništa za kukce, ptice, gmazove i vodozemce.
Ovim tipom operacije sprječava se zarastanje suhozida neželjenom vegetacijom, suhozidi se obnavljaju tradicionalnim metodama i materijalima čime se obogaćuje krajolik, posebno u turističkim krajevima, a istovremeno se štite različite biljne i životinjske vrste koje su bitan čimbenik održive poljoprivredne proizvodnje.
Uvjet za dobivanje potpore za tip operacije 10.1.10. za održavanje suhozida je da je ARKOD parcela na kojoj su registrirani vanjski suhozidi minimalne dužine 30 metara, maksimalna dozvoljena širina suhozida je 2 m, a visina uobičajena za područje na kojem se nalazi. Tijelo suhozida je potrebno kontrolirati minimalno dva puta godišnje, najkasnije do 1. listopada tekuće godine, a obnova se mora provoditi koristeći tradicionalne materijale i način izrade, bez korištenja vezivnog tkiva prilikom slaganja kamena. Neželjena vegetacija koja prorasta suhozid mora se ukloniti ručno, bez primjene herbicida.
Visina potpore iznosi 0,74 eura po dužnom metru održavanog suhozida.

Marin Balabanić, dipl.ing.agr.

Pripremi za ispis