Erasmus + projekt: E-cofarm

U projektu će se provesti edukacija poljoprivrednika o poljoprivrednim praksama korisnim za okoliš u skladu s pripadajućom legislativom EU.

Izradit će se tematski moduli za edukaciju poljoprivrednika na svim jezicima država partnera projekta, nakon čega će se navedeni moduli objediniti i urediti te kao takvi uključiti u izradu knjige – priručnika za poljoprivrednike.

Svaki partner dobio je za zadatak izraditi po jedan tematski modul izobrazbe poljoprivrednika (e-modul), a HPŠSS kao partner na projektu iz Hrvatske ima zadatak nakon pripreme navedenih modula edukacije od ostalih partnera iste obraditi te pripremiti, nakon čega će napisati knjigu – priručnik za poljoprivrednike, za čime slijedi zadatak podjele pisanih materijala poljoprivrednicima uz informiranje i educiranje istih na navedenu tematiku projekta.

Pripremi za ispis