Za programe praćenja, kontrole i iskorjenjivanja bolesti životinja 73% više EU sredstava

Tako je za 2018. godinu Europska Komisija odobrila Republici Hrvatskoj ukupno 13 programa (svi prijavljeni programi) i to za sljedeće bolesti:

 • Bjesnoću (oralna vakcinacija lisica) kao višegodišnji program,
 • Klasičnu svinjsku kugu u domaćih i divljih životinja,
 • Influencu ptica u domaće peradi i divljih ptica,
 • Bolest plavog jezika,
 • Bolest kvrgave kože,
 • Brucelozu ovaca i koza,
 • Goveđu spongiformnu encefalopatiju,
 • Salmoneloze peradi(rasplodna jata vrste Gallus gallus i pura, konzumne nesilice, tovni pilići i purani),
 • Antimikrobnu rezistenciju.

Ukupno predviđeni maksimalni iznos sufinanciranja odobren za RH za 2018.  iznosi 3.839.000 Eura, što je 73% veći iznos od prethodne godine, kao rezultat dobro provedenih i odlično pripremljenih programa za ovu godinu.

Provedba navedenih programa ima višestruku korist za sve građane Republike Hrvatske:

 • za proizvođače živih životinja jer se istima ostvaruju preduvjeti potrebni za slobodnu trgovinu kako živim životinjama tako i njihovim proizvodima, a
 • dodatno se podiže razina kvalitete javnog zdravlja s aspekta sigurnosti hrane i iskorjenjivanja pojedinih osobito opasnih i neizlječivih/smrtonosnih bolesti kao što je bjesnoća.

Iako su u posljednjih sedam godina svi opsežniji nacionalni programi vezani na zdravstvene statuse domaćih životinja u pravilu u cijelosti bili financirani iz sredstava državnog proračuna, njihovim sufinanciranjem od strane EK dodatno je otvorena mogućnost podmirivanja troškova provedbe drugih mjera iz sredstava državnog proračuna i time rasterećenja proizvođača.

Provedba programa za navedene bolesti provodila se i prije članstva RH u EU, prvi opsežni programi iskorjenjivanja bolest provode se kontinuirano od 2005. godine, na način da su mjere propisane programima bile u cijelosti financirane iz Državnog proračuna. Također treba naglasiti da bi se predmetni programi provodili neovisno o opciji sufinanciranja od strane EK jer su statusi koji proizlaze iz njih preduvjet za poboljšanje konkurentnosti hrvatskih proizvođača te preduvjet slobodne trgovine sa zemljama članicama EU i brojnim trećim zemljama.

Iskorjenjivanje bolesti životinja ima veliki utjecaj na sigurnost hrane i kvalitetu života ljudi, a gospodarski učinci još su veći. Status zemlje slobodne od bolesti jamči nesmetan promet i trgovinu životinjama, a samim time i nesmetan uzgoj i preradu. Mi smo zemlja koja ima izvrsno organiziranu i educiranu veterinarsku službu, a njihov predan rad i praćenje događaja u okruženju rezultirali su sjajnim postignućima u borbi protiv bolesti. Povećanje sufinanciranja naših programa od strane EU za 73% u odnosu na prošlu godinu izvrstan je pokazatelj da smo mi partner na kojeg se može računati.“ – izjavio je ministar Tomislav Tolušić.

Pripremi za ispis