Još manje od tjedan dana za podnošenje Zahtjeva za podmjeru 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“

Predmet potpore je biljna i stočarska proizvodnja evidentirana u ARKOD sustavu i sustavu za identifikaciju i registraciju životinja sukladno propisima o veterinarstvu (JRDŽ). Korisnik potpore mora imati važeću policu osiguranja poljoprivredne proizvodnje u razdoblju za koji podnosi Zahtjev za potporu. Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje od jednog ili više štetnih događaja kao što su: nepovoljne klimatske prilike, životinjske i biljne bolesti, najezda nametnika, okolišni incidenti i/ili mjere protiv unošenja u Uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Unije, stoji u priopćenju Agencije. Sve detaljne informacije o provedbi navedene podmjere 17.1. možete pogledati ovdje.

Novim korisnicima, tj. onima koji nemaju pristup a time ni pristupne podatke Agronetu, napominjemo da Zahtjev za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu podnesu najkasnije 2 dana prije krajnjeg roka za podnošenje Zahtjeva za potporu za podmjeru 17.1,. a sve kako bi na vrijeme (do 31. siječnja) podnijeli Zahtjev za potporu za podmjeru 17.1.

Pripremi za ispis