Konferencija “New opportunities for value creation” o dodavanju vrijednosti proizvodima ribarstva i akvakulture

Događaj je imao pet sesija tijekom dva dana o inovacijama, ribljem otpadu, akvakulturi, tržištima i potrošnji. Zadnja je od posebnog interesa za španjolsku vladu i institucije jer je potrošnja plodova mora u Španjolskoj među najvećima u zemljama EU, ali je ipak žele još povećati.

Dodavanje vrijednosti proizvodu način je za širenje tržišta, razlikovanje proizvoda od svojih konkurenata i naplaćivanje veće cijene. Dodavanje vrijednosti može, na primjer, pretvoriti blok smrznute ribe u rafinirani proizvod s jediničnom cijenom većom od one originalnog bloka. Međutim, dodavanje vrijednosti također se odnosi na relativno jednostavne postupke, kao što je sortiranje i zaleđivanje ribe kada stigne na ribarski brod, što može dati ribaru veću cijenu za njegov ulov. Obrada na ovaj način poželjna je za mogućnosti koje se nude, kako bi povećali vrijednost sirovine i time povećali dohodak.

Primjena inovacija u industriji prerade ribe povećava kapacitete, smanjuje ljudski rad i nudi kvalitetnije proizvode.  Nusproizvodi koji su prije predstavljali otpad, danas se koriste kao vrijedan izvor ulja i proteina u farmaceutskoj, kozmetičkoj i industriji hrane za kućne ljubimce, ali i kao gnojivo u poljoprivredi. U budućnosti nudit će se sve više svježe ribe koja je zapakirana u modificiranoj atmosferi, čime joj se produžuje trajnost, budući da je sigurnost hrane i dalje na prvom mjestu. Posebna pažnja posvećuje se dizajnu proizvoda, kako bi se stvorio autentičan proizvod kojem potrošači vjeruju. Tema je bila i komercijalno iskorištavanje novih vrsta za specifična tržišta, ali i korištenje algi iz proizvodnje.

Prema projekcijama Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu akvakultura ima konstantan rast i do 2030. godine će se izjednačiti s količinom proizvoda ribarstva iz ulova.

Za povećanje potrošnje proizvoda ribarstva pojedine zemlje provodile su promotivne kampanje, a posebna pažnja posvećena je stvaranju navika u prehrani najmlađe populacije.

 U okviru konferencije organiziran je i obilazak tržnice i veletržnice ribe Mercamadrid, koja je druga po veličini svjetska veletržnica, na kojoj se nudi 350 različitih vrsta riba, rakova, školjkaša i mekušaca, a objašnjen je princip funkcioniranja i opskrbe maloprodaje, velikih trgovačkih lanaca i hotelijera.

dr.sc. Boris Župan
viši stručni savjetnik (ribarstvo)

Pripremi za ispis