Važni rokovi za poljoprivredne proizvođače

Ukoliko je poljoprivredni proizvođač u Zahtjevu za potporu u poljoprivredi za 2017. godinu na ARKOD parceli postrnu sjetvu označio kao ekološki značajnu površinu, tada mora zadovoljiti određene uvjete.

Sukladno navedenom Pravilniku postrni i pokrovni usjevi definirani su kao mješavine koje se sastoje od barem dvije kulture navedene niže u tekstu, a siju se nakon glavne kulture na oranici uz sljedeće uvjete:

  • sjetva postrnih i pokrovnih usjeva treba biti obavljena u razdoblju 1. lipnja do 1. rujna 2017. godine
  • kulture koje se siju kao ozimi usjev za žetvu iduće godine ili napasivanje nisu prihvatljive za postrne i pokrovne usjeve
  • postrni usjev sije se nakon glavne kulture i ostaje na oranici do zime, a pokrovni usjev ostaje na oranici najkasnije do proljeća iduće godine.

Postrne kulture mogu se koristiti na sve uobičajene načine (stočna hrana, pčelinja paša, zelena gnojidba i dr.). Za postrne/pokrovne usjeve u okviru održavanja ekološki značajnih površina (EZP), priznavat će se mješavine koje se sastoje od barem dviju niže pobrojanih poljoprivrednih vrsta: zob (Avena sativa), raž (Secale cereale), pšenoraž (Triticale), ječam (Hordeum vulgare), talijanski ljulj (Lolium multiflorum), sudanska trava (Sorghum sudanense), sirak-sudanska trava (Sorghum bicolor X Sorgum sudanense), vlasulje (Festuca spp.), vlasnjače (Poa spp.), gorušice (Sinapis alba, Brassica juncea, Brassica nigra), krmna rotkva – Rauola (Raphanus sativus L.,var. oleiformis), uljana rotkva (Raphanus sativus), kanola (Brassica napus ili B. rapa), ozima repica – Perko (Brassica rapa L., cv. Perko), grahorice (Vicia spp.), djetelina inkarnatka (Trifolium incarnatum), aleksandrijska djetelina (Trifolium alexandrium), crvena djetelina (Trifolium pratense), krmni grašak (Pisum sativum), lupine (Lupinus spp.), perzijska djetelina (Trifolium resupinatum), grahor satrica (Lathyrus sativus), facelija (Phacelia tanacetifolia) i heljda (Fagopyrum esculentum).

Fotografija 1.: mješavina vrsta – postrni usjev za EZP

U tekstu je navedeno da su postrni i pokrovni usjevi mješavine koje se sastoje od barem dvije gore navedene vrste. Među nabrojenim vrstama ne nalazi se kukuruz, uljana repica, a ni pšenica!

Mješavina se mora sastojati od najmanje dvije, ali u mješavini može biti i nekoliko odabranih vrsta u različitom omjeru. Prilikom sjetve potrebno je voditi računa o: krupnoći sjemena, dubini sjetve, normi sjetve uobičajenom međurednom razmaku pri sjetvi za odabrane vrste koje se mogu naći na tržištu. Ovo je ljeto izuzetno suho i vruće. Posljednjih dana kolovoza posljednji su rok za sjetvu (sjetva postrnih i pokrovnih usjeva treba biti obavljena u razdoblju 1. lipnja do 1. rujna 2017. godine). Dubinu sjetve treba prilagoditi stanju tla, prvenstveno vodeći računa o vlazi u tlu i mehaničkom sastavu tla. Norma sjetve ovisi i o zahtjevima pojedine odabrane vrste i o sastavu smjese, a detaljnije informacije i pomoć poljoprivrednik može potražiti kod proizvođača/oplemenjivača/distributera sjemena ili kod poljoprivrednog savjetnika. Ovisno o sastavu mješavine, sjetvu nekad nije moguće obaviti u jednom prohodu. Krupnoća (masa 1000 sjemenki) i oblik sjemena presudni su za takvu odluku.

Plaćanja za mlade poljoprivrednike

Mladi poljoprivrednici, koji su u Zahtjevu za potporu u poljoprivredi za 2015, 2016. i/ili 2017. godinu podnijeli zahtjev za plaćanje za mladog poljoprivrednika dužni su do 31. prosinca 2017. dostaviti podružnici Agencije za plaćanja kopiju dokumenta o potvrdu kojom dokazuju obrazovanje. Podružnica Agencije za plaćanja upisuje u Upisnik poljoprivrednika. Dakle, do konca godine treba završiti potrebno obrazovanje i dostaviti dokaz o tome.

Nositelj poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje uvjete za plaćanje za mlade poljoprivrednike dužan je imati:

  1. minimalno završeno srednjoškolsko obrazovanje poljoprivrednog, prehrambenog ili veterinarskog usmjerenja ili
  2. završen ili u tijeku diplomski ili preddiplomski studij iz područja biotehničkih znanosti – polja poljoprivrede ili prehrambene tehnologije, ili biomedicine i zdravstva – polja veterinarske medicine ili
  3. završen jedan od stručnih poljoprivredno-prehrambenih programa obrazovanja verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ili
  4. završen program edukacije u okviru Mjere 1 Programa ruralnog razvoja.

Neispunjavanje obveze ima za posljedicu obvezu povrata isplaćenih sredstava za plaćanje za mladog poljoprivrednika.

Korisnici potpora za mlade poljoprivrednike u okviru izravnih plaćanja mogu ispuniti uvjete edukacije, koji su propisani Pravilnikom završavanjem jednog od programa strukovnog osposobljavanja u okviru operacije 1.1.2. „Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike“, koje provodi Savjetodavna služba i koje je besplatno za polaznike.

Na strukovno osposobljavanje dobrodošli su svi zainteresirani poljoprivrednici.

Dinamika održavanja tečajeva u pojedinim područjima ovisi o interesu i odazivu polaznika, a održavanje svih tečajeva najavljivano je najmanje 14 dana unaprijed na:

https://www.savjetodavna.hr/projekti/45/240/mjera-1/najava-tecajeva-i-prijava

Savjetodavna služba je pripremila više raznih programa strukovnog osposobljavanja, a pregled ponuđenih tečajeva nalazi se na:

https://www.savjetodavna.hr/projekti/45/307/mjera-1/pregled-tecajeva-strukovnog-osposobljavanja/

 

Foto 2. Mladi poljoprivrednici – strukovno osposobljavanje – ratarstvo

mr. sc. Tatjana Međimurec
načelnica Odjela za ratarstvo

Pripremi za ispis