Suša popasla travu u Zadarskoj županiji

 

Slika 1. Izgled krškog pašnjaka u Ravnim kotarima (foto Ž. Lovrinov)

Slika 2. Livada spaljena sušom područje Ravnih kotara OPG Tadić (foto Ž. Lovrinov)

Proizvodni troškovi penju se preko granica rentabilnosti, a cijene stočne hrane naročito sijena lete u nebo.

Posebno drastičan primjer je kod svih proizvođača mesa i mlijeka koji u sustavu ekstenzivnog držanja baziraju proizvodnju na pašarenju krških pašnjaka i jeftinoj proizvodnji mesa. Životinje u potrazi za pašom prelaze velike površine na kojima ne mogu zadovoljiti ni svoje uzdržne hranidbene potrebe. U takvim okolnostima životinje ne napreduju, gube na težini, smanjuju se reproduktivne sposobnosti kao i opće kondicijsko stanje stada.

Za očuvanje kondicijskog stanja  stočari su prisiljeni već sada hraniti stoku pripremljenim oskudnim zalihama sijena iz prvog otkosa uz nadohranu stada žitaricama čime se povećavaju troškovi proizvodnje.  

Poseban problem javit će se u zimskom periodu do kada će biti potrošene ionako oskudne zalihe spremljenog sijena, stoga je preporuka ovdašnjim stočarima kupnja sijena prije početka zime dok su cijene još kako tako umjerene.

Slika 3. Samo rijetki korov  se nudi kao hrana (foto Ž. Lovrinov)

Kako je potrošnja vode za ovakvih vrućina gdje se temperatura penje iznad 40⁰ C značajno povećana neki stočari dnevno dovoze dva do tri puta vodu iz udaljenih mjesta do svog stada.

Slika 4. Presahlo korito kanala ( Ž. Lovrinov)

Slika 5. Oprema za dovoz vode i napajanje iscrpljenog blaga (foto Ž. Lovrinov)

Slika 6. Svemir Tadić sa svojim stadom od 40 grla na oskudnoj paši u Ravnokotarskom zaleđu (foto Ž. Lovrinov)

Zbog identične situacije sa sušom i nedostatkom hrane i u Ličkom dijelu županije gdje  su Ravnokotarski stočari tradicionalno kupovali sijeno za zimsku ishranu, svi će biti prisiljeni kupovati hranu iz udaljenijih dijelova Hrvatske čime će se proizvodni troškovi dodatno povećati zbog visokih transportnih troškova.

Slika 7. Izgled krškog pašnjaka u Lici područje Velika Popina (foto Ž. Lovrinov)

Slika 8. Livada na području Gračaca (foto Ž Lovrinov)

Kako je u ovakvim okolnostima najvažnije sačuvati osnovno stado i smanjiti proizvodne troškove preporuka je provesti:

  • selekciju stadaizlučenjem starih, jalovih i neproduktivnih grla,

  • prodati grla koja su dosegla klaoničke težine,

  • racionalizirati ishranu sijenom (davanjem u nekoliko navrata predviđenu količinu),

  • nedostatak hranjiva posebno do zadovoljenja uzdržnih potreba životinja nadomještati ishranom žitaricama koje bi trebale biti prekrupljene radi bolje iskoristivosti,

  • uvesti mineralnu komponentu u sastav obroka (premiks, mineralne soli za lizanje),

  • početi košnju livada ranije kako bi proizveli kvalitetnije sijeno i iskoristili preostaluvlagu u tlu radi dobivanja i drugog otkosa.

 

                                                                             Žarko Lovrinov dipl. ing. agr.,
stručni savjetnik (stočarstvo)
Podružnica Zadarske županije

 

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis