Napravljena su nova, pravednija i bolja pravila

Od ukupno 2,38 milijardi eura koji su kroz Program ruralnog razvoja (2014. – 2020.) dostupni Hrvatskoj za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i razvoj sela –  ukupno  1.114.899.456 eura raspoloživo je kroz dosad raspisane natječaje – što predstavlja gotovo polovicu (46,8%) ukupno dostupnih sredstava za  šestogodišnje razdoblje.

Korisnicima Programa koji su uspješno pripremili svoje projekte izdane su odluke o dodjeli sredstava u ukupnom iznosu od  625,7 milijuna eura, što čini više od četvrtine dostupnih sredstava u ovom programskom razdoblju (26,3%). Od ukupno dodijeljenih sredstava do sada je isplaćeno 347,4 milijuna eura ili, više od polovice dodijeljenog iznosa (55,5%). Isplaćena sredstva ne prate dodijeljena jednakim tempom, obzirom da se isplaćuju nakon što korisnici završe svoju investiciju (osim avansnog dijela potpore u nekim mjerama).

Do kraja ovog ljeta iznos ugovorenih sredstava povećat će se za dodatnih 85 milijuna eura, odnosno narast će na 63,5%  zbog činjenice što će u tom razdoblju biti izdane odluke o dodjeli sredstava za drugi sektorski natječaj iz podmjere 4.1.1. (22 milijuna eura) zatim za podmjeru 7.2.1. još 42 milijuna eura te 23 milijuna eura za podmjeru 7.2.2. U konačnici, do kraja 2017. očekujemo isplatu završenih projekata u iznosu od 30% ukupno dostupnih sredstava u okviru Programa ruralnog razvoja što je odličan rezultat i na razini EU s obzirom da je riječ o tek drugoj godini provedbe Programa“– izjavio je ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.

Podsjetimo, provedba Programa ruralnog razvoja RH započela je u 2015. te je tek tijekom te godine i potom u 2016. raspisan veći broj natječaja. Nažalost, dinamika raspisivanja evidentno nije uzela u obzir dostupne mogućnosti ni administrativna ograničenja, pa je obrada zahtjeva potrajala značajno duže od planiranog vremena, a tek se početkom 2017. godine krenulo s paralelnom obradom oko 20 različitih završenih natječaja.

Apsolutni prioritet rada Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu  i ruralnom razvoju bilo je rješavanje otvorenih pitanja vezanih uz prvi natječaj za mjeru 4, koji je završio prije čak 27 mjeseci (15. travnja 2015.) te izrada novih, pravednijih i boljih pravila za raspisivanje budućih natječaja i njihovu bržu obradu, kao i izgradnja učinkovitog sustava komunikacije potencijalnim korisnicima i konzultantima. 

Sva komunikacija s potencijalnim korisnicima sada se odvija brže, bolje i učinkovitije putem on-line sustava pitanja i odgovora: http://ruralnirazvoj.hr/pitanja-odgovori/, a preko Portala ponuda: https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx  oglašavanje i prikupljanje ponuda za robe, radove i usluge koje su potrebne za realizaciju projekata koje korisnici prijavljuju na natječaje.  Tim portalom osigurali smo  transparentan postupak prikupljanja ponuda, odabir najboljih ponuditelja te tako i najveću vrijednost za uloženi novac. 

Pripremi za ispis