Sačuvajte svoje palme

Početak srpnja je vrijeme drugog tretiranja protiv palminog drvotoča i zato obavještavamo posjednike palmi o važnosti zaštite palmi protiv ovog štetnika.

Palmin drvotoč (Paysandisia archon) i crvena palmina pipa (Rhynchophorus ferrugineus) jedni su od najvažnijih štetnika na palmama, jer njihov napad uzrokuje potpuno propadanje biljke domaćina.

Najčešći njihovi domaćini koje susrećemo kod nas su: kanarska datulja (Phoenix canariensis), visoka žunara (Trachycarpus fortunei), kalifornijska lepezasta palma (Washington filifera) i niska žumara (Chamaerops humilis). Palmin drvotoč preferira palme visoke žumarae, dok crvena palmina pipa preferira palme kanarske datulje. Palmin drvotoč je prisutan i aktivan već nekoliko godina na našem području (Istra).

Simptomi napada su prisutnost piljevine na kruni, izgriženo lišće, i nakošeno i klimavo deblo same palme. Na kraju, palme se suše.

Često se na okućnicama mogu vidjeti potpuno suhe palme i one bi se trebale iskrčiti, a biljne dijelove bi trebalo ili spaliti ili uništiti u stroju za preradu biljnih ostataka. Ako je napadnut samo vegetativni vrh palme, a ona je još “živa“, može se pilom rezati palmu do zdravog tkiva.

Palme koje pokazuju znakove napada, a i one koje naoko izgledaju zdrave, potrebno je zaštititi. Jedini pripravak koji je imao dozvolu za tu namjenu na osnovi je klorpirifosa, Pyrinex 48 EC. Međutim, pripravku je prestala važiti registracija 25. ožujka 2016, krajnji rok za prodaju zaliha je bio 25. rujna 2016. dok je krajnji rok za primjenu zaliha 25. rujna 2017.

Treće tretiranje treba provesti u rujnu. Količina škropiva ovisi o veličini palme, u prosjeku iznosi 20-25 litara po palmi.

Tretiranje je potrebno provesti po lijepom i mirnom vremenu, naravno uz obavezno korištenje zaštitne opreme.

Zrinka Krpan-Buić, dipl.ing.agr.
e-mail: Zrinka.Krpan.Buic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis