Javno predstavljanje i uvid u programe gospodarenja

Javni uvid u Programe gospodarenja moguć je od 27.3.2017.g. do 7.4..2017.g. od 8-12 sati u prostorijama Vukovarsko-srijemske županije, Velika vijećnica, Glagoljaška 27a, 32 100 Vinkovci.

Javna rasprava o Programima gospodarenja je 10.4.2017.g. u prostorijama Vukovarsko-srijemske županije, Velika vijećnica, Glagoljaška 27, 32 100 Vinkovci.

Javnu raspravu će voditi Denis Stojsavljević,dipl. ing. šum., za izvođača radova Oikon d.o.o. i Miroljub Stojanović, dipl. ing. šum., Mario Batori,dipl.ing.šum., za Savjetodavnu službu.

 

Pripremi za ispis