Javna tribina – Problematika protupravnog prisvajanja primarnih i sekundarnih šumskih proizvoda (šumske krađe) iz privatnih šuma

Tema Javne tribine je „Problematika protupravnog prisvajanja primarnih i sekundarnih šumskih proizvoda (šumske krađe) iz privatnih šuma“.

Mario Vlašić, dipl. ing. šum.
viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika

Pripremi za ispis