Održano predavanje za šumoposjednike u Garešnici

Viši stručni savjetnik Dario Vinceković, dipl.ing.šum. održao je predavanje Mjere ruralnog razvoja namjenjene šumarstvu.

Viši stručni savjetnik Hrvoje Gusić, dipl.ing.šum., održao je predavanje Gospodarenje privatnim šumama i Rad na siguran način.

Nakon održanih predavanja predavači su odgovarali na pitanja šumoposjednika vezano za temu predavanja, ali i za druga pitanja vezana za privatne šume.

Iako je bila slabija posječenost zbog vremenskih uvjeta šumoposjednici su imali jako puno pitanja vezanih za privatne šume i mjere ruralnog razvoja za šumarstvo.

 

Hrvoje Gusić, dipl.ing.šum.
Hrvoje.Gusic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis