Uvodno predavanje za Programe gospodarenja za privatne šume

Programi za gospodarenje su: G.J.Miholjačke šume i G.J.Koškanske šume na području Upravnih općina: Općine: Koška i Donji Miholjac

Pozivamo sve zainteresirane šumoposjednike i predstavnike općina da se odazovu predavanju.

Predavanje organizira i vodi Savjetodavna služba Osječko-baranjske županije.

  • Za Savjetodavnu službu: Miroljub Stojanović, dipl. ing. šum., viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika,
  • Za izvođača radova: Alen Berta, dipl. ing. šum., samostalni taksator.

 Miroljub Stojanović, dipl. ing. šum.
viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis