Priprema kombajna za žetvu strnih žitarica

Bez direktnog utjecaja na visinu prinosa pravovremena i dobro obavljena priprema kombajna za žetvu važna je u pogledu kvaliteta zrna, smanjenja gubitaka i pravovremenosti obavljanja žetve (eksploatacijski potencijal kombajna za žetvu strnih žitarica je 12 do 15 dana godišnje). Dobrom pripremom kombajna i njegovim podešavanjem, gubici zrna se mogu svesti na prihvatljivi minimum. Smanjenje gubitaka zrna u žetvi ”bogatija” žetva. Preduvjeti uredne žetve su ravna njiva, stojeći usjev bez korova (Čuljat). Tehnička ispravnost kombajna prije početka rada, kao i podešenost za određenu kulturu/sortu, vlažnost zrna, za svaku parcelu mora biti besprijekorna. Prilikom žetve u oklasku ne smije ostati ni jedno ne ovršeno zrno, što se postiže i dobrim težinskim omjerom slame i zrna koji bi približno trebao biti izjednačen: 1:1. Od cijelog spektra poljoprivredne mehanizacije kombajn je najpodložniji na promjenljive uvjete rada stoga bi bilo poželjno za svaku parcelu obaviti dodatnu prilagodbu. Naravno najvažniju ulogu igra znanje i vještine kombajnera koji mora znati sve o održavanju i podešavanju kombajna tijekom rada, ovisno promjenljivim uvjetima rada. Radni učinak kombajna od velike je važnosti, i u velikom dijelu određuje trajanje žetve, uz ostale karakteristike: manevarska sposobnosti, ergonomija, mogućnost transporta od parcele do parcele, veličine spremnika i brzina njegovog pražnjenja … Žetvu treba obaviti u tehnološki najpogodnije vrijeme, ovisno o stanju usjeva, a budući da u Hrvatskoj postoji relativno veliki broj kombajna koji osigurava žetvu na vrijeme, nije poželjno ni potrebno žuriti. Najveći gubici u radu kombajna najčešće se događaju na hederu (kosa, motovilo i asimetrična pužnica). Motovilo je u direktnoj ovisnosti o brzini vožnje i stalno ga treba podešavati tako da pridržava usjev prilikom košnje (neposredno ispod klasova) i prenese ga na hederski stol do asimetrične pužnice. Visinu reza treba dobro podesiti na određenu visinu, ovisno o stanju usjeva. Ako je usjev polegao motovilo je potrebno pomaknutu unaprijed, a prste usmjeriti prema kosi, i spustiti ga niže. Suprotno – u nižem i rijetkom usjevu motovilo je potrebno pomaknuti unatrag (bliže hederu). Asimetrična pužnica trebala bi biti također podešena tako da razmak pužnice i korita bude jednak, i prema specifikaciji za pojedini tip/marku kombajna. Prijenosom mase do grla kombajna letvasti transporter prenosi pokošeni usjev do pred – bubnja i bubnja vršalice.

Podešavanje vršalice

Vršenje mora osigurati da se izvrši i šturo zrno iz klasa – što se postiže podešavanjem broja okretaja bubnja (850 do 1200 o/min; obodna brzina 35 m/s) i smanjenjem zazora između bubnja i pod-bubnja. Također, važno je napomenuti da razmak između bubnja i pod-bubnja mora biti jednak po uzdužnoj osi. Osim sorte na izvršavanje utječe i stanje usjeva, zakorovljenosti i vlaga. Tijekom dana potrebno je stalno podešavati razmak i brzinu bubnja (u jutarnjim i večernjim satima treba biti veći broj okretaja i veći razmak).

Uređaj za čišćenje

zahtjevi: mali gubici, visoka čistoća i mali povrat mase

Čisto zrno u bunkeru direktno ovisi o pravilnom podešavanju uređaja za čišćenje u stalno promjenljivim uvjetima rada (podešavanje otvora na sitima). Zračna struja odvaja lakše dijelove (pljevica), i regulira se često otvaranjem ili zatvaranjem deflektora.

Uređaj za transport zrna mora osigurati što manje oštećenje zrna te brzo i potpuno pražnjenje bunkera (1-2 min).

Kako smanjiti gubitke pri žetvi?

  • Određivanje optimalne brzine kombajna u ovisnosti od uvjeta rada
  • Pravilna podešavanja (motovilo, kosa, bubanj, sabirna ravan, struja zraka)
  • Pravilno podešavanje visine reza (ovisno o uvjetima)
  • Uskladiti brzinu kretanja s brzinom okretanja motovila
  • Smanjiti lom zrna (smanjenje gubitaka – poboljšanje kvaliteta)

”Tolerantni gubici kombajna s tangencijalnim sustavom vršidbe su do 2 %, pri čemu se 1% odnosi na heder, a do 1 % na sve ostale organe” M.Čuljat, J. Barčić ”Poljoprivredni kombajn”.

Propusna moć kombajna predstavlja ukupnu količinu ovršene žitne mase (zrno, slama) koja prođe kroz kombajn u jedinici vremena (kg/s), uz uvjet da ukupni gubici zrna ne prelaze dozvoljenu granicu, a zavise od veličine reznog uređaja, snage motora, stanja usjeva (vlažnost, zakorovljenost…), ispravnosti i podešenosti kombajna i na kraju ne manje važno- educiranog i vještog rukovatelja.

Motor je jedan od najvažnijih agregata na kombajnu, te stoga zavređuje i redovito održavanje (izmjene ulja, filtera). Posebnu pozornost treba posvetiti i hladnjaku motora kojeg treba redovito čistiti i to strujom zraka ako je moguće, a ako to nije dovoljno, onda i vodom pri čemu treba biti pažljiv da se ne oštete ćelije hladnjaka (nikako se ne preporučuje koristiti visokotlačni perač – miniwash).

Eksploatacijski koeficijent kombajna je relativno mali (oko 50 %) što znači da se kombajni ne mogu racionalno iskoristiti u većini slučajeva. Radi smanjenja troškova i bolje organizacije posla na malim gospodarstvima preporučuje se udruživanje (strojni prstenovi) ili korištenje kombajna iz usluge.

 

Upozorenje!

Svake godine prilikom žetve nekolicina poljoprivrednika gubi prste, ruke, noge i živote. Skoro sve ove nesreće je moguće spriječiti kada bi svi sudionici žetve bili upoznati s opasnostima koje predstavljaju ovi strojevi, te poduzeli mjere da ih izbjegnu. Posebnu pozornost treba obratiti na sigurnost u transportu strojeva po prometnicama pri smanjenoj vidljivosti i slaboj preglednosti.

Ivica Prpić, dipl. ing. agr.
Viši koordinator za mehanizaciju

Pripremi za ispis