Škola rezidbe voćaka u Požeško-slavonskoj županiji

Prijašnjih godina škola je trajala četiri dana, a ove godine trajat će samo dva dana, tijekom kojih će nastava trajati do kasnih popodnevnih sati.

Koncepcijski, Škola se sastoji od dva dijela: teorijskih predavanja i praktične rezidbe. Prvoga dana, u ponedjeljak 15. siječnja, u jutarnjim satima održat će se stručna predavanja u Općinskoj vijećnici u Kaptolu, nakon čega se oko 11 sati odlazi na praktičnu rezidbu. Pokazna rezidba, cijeloga drugog dana, provodit će se s prijavljenim kandidatima te izobrazbe i izvodit će se na nasadima jabuke, kruške, breskve, višnje i šljive.

Teme, koje se ove godine nude polaznicima škole, su:

  • Alat i pribor za rezidbu (ručni, pneumatski, hidraulični, elektro).
  • Ergonomija rezidbe te morfološki i fiziološki zahtjevi pojedinih voćnih vrsta.
  • Osnovni uzgojni oblici (koraci, od formiranja do uzgoja u punom rodu).
  • Zaštita bilja na voćnjacima (bolesti, štetnici i korovi).
  • Navodnjavanje, zaštita od tuče i mraza.
  • Gnojidba i sustavi održavanja tla u nasadima.
  • Pokazna (praktična) rezidba različitih voćnih vrsta.
  • Najčešće pogreške pri rezidbi (propusti i praktični prikazi kako ne treba raditi).
  • Osobni pokušaji rezidbe polaznika škole (uz stručnu kontrolu i ocjenu uspješnosti).

Ciljana grupa polaznika ove škole su svi napredni voćari, ali su dobrodošli i početnici, kao i hobisti. Mišljenja smo da će stručna predavanja kao i praktična pokazna rezidba obogatiti polaznike škole novim znanjima i specijalističkim vještinama te da će im povećati kapacitet konkurentnosti u tržišnoj utakmici, koja postaje sve zahtjevnija.

Brojni pozitivni komentari polaznika te škole iz prethodnih godina daju dodatni poticaj specijalistima Savjetodavne službe da tradiciju ovakvog tipa edukacije nastave i ubuduće.

Tomislav Božičević, dipl. ing. agr.,
viši stručni savjetnik za hortikulturu

Pripremi za ispis