Poziv na skup vlasnika i posjednika

Agencija će sudionike skupa upoznati sa svrhom i uvjetima pod kojima se namjerava provesti pilot projekt komasacije, radi davanja njihovih primjedaba i prijedloga, te radi osiguranja suradnje i koordinacije radova u provođenju komasacije.

Na skupu će govoriti predstavnici Agencije i tvrtke koja je izradila idejni pilot projekt komasacije. Pilot projektom komasacije bit će obuhvaćena katastarska općina Zdenci.

Više informacija o komasaciji možete pročitati na mrežnim stranicama Agencije na sljedećoj poveznici

http://www.zemljiste.mps.hr/raspolaganje/komasacija/o-komasaciji.html

izvor: Agencija za poljoprivredno zemljište

Pripremi za ispis