17. Dani voća Koprivničko-križevačke županije

Program Dana voća

Petak 02. listopada 2015. – stručna predavanja
Hotel Picok, Trg svetog Jurja 6, Đurđevac

17:00-17:20
Masovno propadanje nasada koštičavog voća u Koprivničko-križevačkoj županiji
Željkica Oštrkapa-Međurečan, viša stručna savjetnica, Savjetodavna služba

17:20-17:40
Prednosti i rizici proizvodnje „novih“ voćnih vrsta
Leon Golub, stručni savjetnik, Savjetodavna služba

17:40-18:00
Prijelaz iz integriranog na ekološki uzgoj voća
Marija Ševar, viša koordinatorica za ekološku poljoprivredu, Savjetodavna služba

18:00-18:30
Predstavljanje aktualnih mjera iz Programa ruralnog razvoja RH
Marin Kukoč, voditelj Službe za programiranje, praćenje, evaluaciju i promidžbu EU programa ruralnog razvoja

18:30
Rasprava

 

Subota 03. listopada 2015.
Trg svetog Jurja, Đurđevac

10:00
Prodajna izložba voća i voćnih prerađevina
Kulturno umjetnički program
Prezentacija izrade aranžmana i skulptura od voća
Prikaz tradicionalnog načina pečenja pekmeza i rakije
Humanitarna prodaja bezalkoholnih voćnih koktela, kolača, palačinki i voćnih kupova

Savjetodavna služba
Podružnica Koprivničko-križevačke županije

Pripremi za ispis