Poziv na predavanje Savjetodavne službe u mjestima Preko i Tkon

Predavanje će se održati u 10.08. 2015. u 12:00 h, na adresi, Pučko otvoreno učilište "Dom na žalu" Magazin br. 8, 23 273 Preko
 
Teme:
 
1. Financiranje radova u privatnim šumama iz sredstava OKFŠ-a 
1.1. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika
1.2. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za radove u šumama šumoposjednika
 
Mjere Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj –mjere vezane za šumarstvo
 
Podmjera 4.3. Potpora ulaganja u infrastrukturu vezanu za razvoj, modernizaciju  i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva
 
Ulaganje u šumsku infrastrukturu
Do 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova,:  između Od 10.000 do 1.000.000 EUR
 
Izgradnja nove i rekonstrukcija postojeće šumske prometne infrastrukture, posebno šumskih cesta, omogućit će bolji pristup šumskim područjima te povećati vrijednost šuma i šumskih zemljišta.
 
Mjera 8. Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma
 
Podmjere: 
 
8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava
 
Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
Do 100% ukupno prihvatljivih troškova, između 5.000 – 700.000 EUR-a.
 
Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture
Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, između 5.000 – 100.000 EUR-a.
 
8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda
 
Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i  šumskouzgojnim radovima
Do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, između 5.000 – 700.000 EUR-a.
 
Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva
Potpora Do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, između 10.000 – 1.000.000 EUR-a
 
Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda
Do 50% ukupno prihvatljivih troškova, između 5.000 – 30.000 EUR-a
 
Predavač: Ksenija Franulović, dipl.ing.šum., stručna savjetnica za šume šumoposjednika
 
 
 
Predavanje će se održati u Centru za kulturu (potkrovlje Općinske zgrade) na adresi, Mulina 7, Tkon, u  09:00 h.
 
Teme:
 
1. Financiranje radova u privatnim šumama iz sredstava OKFŠ-a
1.1. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika
1.2. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za radove u šumama šumoposjednika
 
Mjere Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj –mjere vezane za šumarstvo
 
Podmjera 4.3. Potpora ulaganja u infrastrukturu vezanu za razvoj, modernizaciju  i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva
 
Ulaganje u šumsku infrastrukturu
Do 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova,:  između Od 10.000 do 1.000.000 EUR
 
Izgradnja nove i rekonstrukcija postojeće šumske prometne infrastrukture, posebno šumskih cesta, omogućit će bolji pristup šumskim područjima te povećati vrijednost šuma i šumskih zemljišta.
 
Mjera 8. Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma
 
Podmjere:
 
8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava
 
Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
Do 100% ukupno prihvatljivih troškova, između 5.000 – 700.000 EUR-a.
 
Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture
Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, između 5.000 – 100.000 EUR-a.
 
8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda
 
Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i  šumskouzgojnim radovima
Do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, između 5.000 – 700.000 EUR-a.
 
Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva
Potpora Do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, između 10.000 – 1.000.000 EUR-a
 
Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda
Do 50% ukupno prihvatljivih troškova, između 5.000 – 30.000 EUR-a
 
Predavač: Ksenija Franulović, dipl.ing.šum., stručna savjetnica za šume šumoposjednika
Pripremi za ispis