Obavijest šumoposjednicima Petehovac

Savjetodavna služba i izvođač radova Hrvatske šume Uprava šuma podružnica Delnice pozivaju sve zainteresirane na javni uvid o prijedlogu Programa gospodarenja za šume šumoposjednika u gospodarskoj jedinici Petehovac.

Gospodarskom jedinicom obuhvaćene su katastarske općine: Delnice I, Delnice II.

Javni uvid će biti moguć od 23. ožujka 2015. godine do 27. ožujka 2015. godine u prostorijama Savjetodavne službe, u zgradi Grada Delnica, potkrovlje, u Delnicama, radnim danom od 7 do 12 sati.

Pismena očitovanja, prijedlozi i primjedbe mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida ili poštom na adresu: Savjetodavna služba, Trg 138. brigade HV-a 4, Delnice.

Maja Bukovac, dipl. ing. šum.
viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika

Pripremi za ispis