Druga redovna godišnja skupština Udruge orača Istarske županije

Skupštinu je otvorio predsjednik udruge Aldo Štifanić, te predložio sljedeći

Dnevni red

 1. Otvaranje skupštine.
 2. Utvrđivanje kvoruma.
 3. Biranje radnog predsjedništva.
 4. Biranje dva ovjerovitelja zapisnika.
 5. Pozdravna riječ gostiju.
 6. Izvještaj predsjednika o radu za 2014. godinu.
 7. Izvještaj o financijskom planu za 2014. godinu i donošenje Odluke o ostvarenju financijskog plana.
 8. Plan rada udruge za 2015. godinu.
 9. Financijski Plan za 2015. godinu.10
 10. Donošenje izmjena i dopuna Statuta UOIŽ na temelju zakona o uslugama NN 74/14.
 11. Donošenje Odluke o održavanju 14. državnog natjecanja u Istarskoj županiji 2016. godine.
 12. Donošenje Odluke o održavanju 1. županijskog natjecanja u oranju volovskim (kravljim) zapregama.
 13. Donošenje Odluke o plačanju upisnine.
 14. Donošenje Odluke o iskljućenju iz Udruge onih članova koji nisu platili godišnju članarinu za 2014. i ranije.
 15. Donošenje Odluke za oslobađanje članarine podupirujućim članovima.
 16. Stručno predavanje o višestrukoj sukladnosti, predavač gđa. Ivanka Bervida.
 17. Razno

Od navedenih točaka dnevnog reda Skupštine izdvojila bih donošenje odluke o održavanju 14. Državnog natjecanja u Istarskoj županiji 2016. godine, te planiranje održavanja županijskog natjecanja u oranju volovskim zapregama.

Nakon Skupštine svi smo se družili u agroturizmu vlasnika Mekiš Morena uz razne tradicionalne istarske delicije.

 

Ivanka Bervida, dipl. ing. agr.
stručna savjetnica

Pripremi za ispis