Strojevi za sjetvu i sadnju

1. Sijačice

Postoji nekoliko načina sjetve:

 1. Sjetva u uske redove – sa razmakom redova od 12 – 15 cm, ili čak manjim razmakom od 5 – 7 cm. Razmak između sjemenaka u redu je od 1,5 – 2 cm, a primjenjuje se za sitnozrne kulture.
 2. Sjetva u razmaknute redove – razmak redova iznosi 30 – 110 cm. Razmak u redu je 3 – 4 cm, a primjenjuje se za povrtne i okopavinske kulture.
 3. Precizna sjetva na konačan sklop – razmak između redova iznosi 45 – 75 cm. Razmak u redu je 8 – 35 cm, a primjenjuje se za kukuruz, šećernu repu, soju i sl.
 4. Sjetva u kućice – nekoliko sjemenki sije se u kućice. Razmak između redova je 30 – 100 cm, a razmak između kućica iznosi 15 -25 cm, a primjenjuje se za sjetvu povrtnih kultura.
 5. Sjetva u trake – razmak između traka je 15 – 45 cm, a unutar trake su 3 reda. Primjenjuje se za sjetvu povrtnih kultura.

2. Podjela sijačica

S obzirom na spoj s traktorom sijačice mogu biti vučene, poluovjesne i ovjesne.

Prema namjeni dijelimo ih na sijačice za:

 • sjetvu bijelih žitarica (i njima krupnoćom sjemena sličnih kultura)
 • sjetvu kukuruza, soje i sl. (suncokret)
 • sjetvu šećerne repe
 • sjetvu lucerne, djeteline, travno-djetelinskih smjesa
 • sijačice za sjetvu povrtnih kultura i cvijeća.

sijacica912.jpg

Zajedničko svim sijačicama trebalo bi biti to da sijaći aparati ne bi smjeli oštećivati sjeme; da imaju velike spremnike za sjeme (za povrće ne moraju biti veliki); da se lako prazne i čiste; da se sjetva može obaviti u što većim brzinama; da je sjeme dobro pokriveno mrvičastim, na površini blago pritisnutim slojem tla, da je moguće lagano, precizno i jednostavno podešavanje sjetvene norme, dubine sijanja, te veličine razmaka u redu i između redova; da je moguća aplikacija mineralnih gnojiva i pesticida zajedno sa sjetvom.

sijacice1_912.jpg

sijacice2_912.jpg

sijacice3_912.jpg

sijacice4_912.jpg

Dijelovi sijačica zajednički svim sijačicama su:

 • Spremnik za sjeme sa ili bez pretkomore
 • Sijaći aparati
 • Provodne cijevi za sjeme
 • Ulagači sjemena

Dijelovi sijačica koji se stavljaju po želji ili potrebi:

 • Spremnik za mineralna gnojiva i/ili pesticide
 • Provodne cijevi
 • Ulagači mineralnih gnojiva i pesticida
 • Pritisni kotači ili valjci

Princip rada je takav da sjeme gravitacijom, ili pospješeno radom miješalice, dolazi do sijaćeg aparata, koji se u radu okreće, zahvaća točno određenu količinu sjemena, ispušta ga u provodne cijevi koja završava ulagačem sjemena, koji pravi brazdicu u koju se odlaže sjeme.

2.1. Pneumatski sijaći aparat

Sastoji se od ventilatora, dozatora, zračnih cijevi, dorazdjelnika, razdjelnika, provodnih cijevi i ulagača sjemena.

2.2. Sijaći aparati s nadtlakom

Sastoje se od pretkomore na dnu spremnika, kućišta, vertikalne sijaće ploče sa konusnim ćelijama po obodu, difuzora, ventilatora i izbacivača sjemena.
Pogon ventilatora je od priključnog vratila traktora, a zračna struja i pritisak moraju biti konstantni.

2.3. Sijaći aparat s podtlakom

Sastoji se od pretkomore, kućišta sijaćeg aparata i vertikalne ploče sa ćelijama.

2.4. Mehanički sijaći aparat s perforiranom beskonačnom trakom

Služi za sjetvu povrtnih kultura. Princip rada je takav da sjeme iz spremnika gravitacijom kroz podesivi otvor dolazi do beskonačne trake koja na sebi ima otvore određene veličine. Tako se sjeme smješta u otvore na traci koja je pogonjena remenicom i te se sjeme dovozi do izbacivača sjemena koji izbaci suvišne sjemenke, a ona jedna sjemenka koja je ostala u otvoru trake poda u dovodnu cijev, odnosno u brazdicu sa visine od 25 mm. Regulacija se vrši na način da postoje trake s rupama različite veličine za različito sjeme i rasporeda (razmak sjetve), odnosno veličina otvora se određuje prema veličini sjemena. Razmak sjetve reguliramo lančanikom premještanjem lanaca na zupčanike, ukoliko se kreće sporije. Dubinu sjetve reguliramo pomoću spuštanja ili dizanja voznih, tj. pogonskih kotača i ulagača.

Nedostaci se očituju u tome da sjeme mora biti kalibrirano. Ako je sjeme prekrupno, a otvor na ploči mali dolazi do praznog mjesta u redu, jer sjeme ne prolazi kroz rupe na ploči. Zato moramo imati veći broj sijaćih ploča različite veličine otvora. Osim toga, moramo imati uređaj koji zagrće sjeme sipkom zemljom.

Za sijačice je karakteristično da mogu sijati sitno sjeme, obaviti plitku sjetvu i postoji velika raznolikost u razmaku u redu i između redova.
Brzina rada je maksimalno 5 km/h. Zbog prevelike brzine horizontalna ploča se brže okreće i sjeme se ne stigne spustiti u otvor.
Na preciznost sjetve utječe i to da je sijaći aparat postavljen što bliže površini tla, pogotovu u povrćarstvu, kada sjeme odskakuje od tla, pa se ne može ostvariti precizna sjetva.
Sjetvena norma može se povećavati od 0.5 – 2 kg/ha. Tijekom rada može doći i do oštećenja sjemena, pa treba raditi s većom dozom sjemena.

2.5. Sijaći aparat sa hvataljkama ili žlicama

Karakterizira ga ploča koja na sebi nosi radijalno smještene žlice koje služe za hvatanje. Žlice su različite veličine primjereno obliku sjemena.
Prilikom rada, u pretkomori spremnika za sjeme, žličice hvataju pojedinačno sjemenke, a sjemenke usred rotacije ploče nošene su u ulagač sjemena te se smještaju na dno brazdice.
Regulacija doze sijanja podešava se brojem i rasporedom hvataljki odnosno promjenom obodne brzine ploče s hvataljkama.

Literatura:

Bašić F., Mihalić V.: Temelji bilinogojstva, udžbenik za srednje poljoprivredne škole,  Zagreb, 2007.

Brčić, J.: Mehanizacija u biljnoj proizvodnji, Školska knjiga, Zagreb, 1987.

Brčić, J. i sur.: Mehanizacija u voćarstvu i vinogradarstvu, Agronomski fakultet Zagreb, Zagreb, 1995.

Filipović, D., Jagar, N.: Traktor na obiteljskom gospodarstvu, Hrvatski poljoprivredni zadružni savez

Filipović, D.: Predavanja, Agronomski fakultet Zagreb

Piria, I.: Traktor – poznavanje, održavanje, kvarovi i njihovo otklanjanje, NOLIT, Beograd, 1983.

Zimmer, R., Košutić, S.; Zimmer, D.: Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, Osijek, 2009.

Uputa za siguran rad traktorom; ZIRS, 2001.

Agroklub.com, Internet

 

Pripremi za ispis