Obavijest proizvođačima/dobavljačima božićnih drvaca

Ova obveza se odnosi i na proizvođače/dobavljače božićnih drvaca ukoliko u okviru svoje djelatnosti koriste sredstva za zaštitu bilja.

Evidencija se vodi u elektroničkom ili papirnatom obliku, a upisuju se najmanje slijedeći podaci:

  • trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja
  • datum i vrijeme početka i završetka tretiranja
  • količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija)
  • veličina površine
  • tretirana kultura (odnosno biljni proizvod, objekt, površina, neka druga uporaba)

Evidencije je potrebno čuvati barem tri godine i na zahtjev ih dostaviti nadležnom tijelu, odnosno poljoprivrednoj inspekciji.

Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida i Zakon o održivoj uporabi pesticida propisuju i obveznu izobrazbu profesionalnih korisnika sredstava za zaštitu bilja kojom bi se stekla odgovarajuća znanja o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida.

Pod pojmom „profesionalni korisnik“ definira se osoba koja koristi pesticide namijenjene profesionalnim korisnicima u okviru obavljanja svojih profesionalnih aktivnosti, kako u poljoprivredi tako i u drugim djelatnostima.

Stoga su i dobavljači božićnih drvaca obveznici spomenute izobrazbe (naravno uz uvjet da su i korisnici sredstava za zaštitu bilja).

Više informacija o samoj izobrazbi možete naći na: https://www.savjetodavna.hr/?page=projects,27,178

Mirta Križanić Božurić, dipl. ing. agr.
rukovoditeljica Podružnice

Pripremi za ispis