Pravi je trenutak za deratizaciju

Štete koje uzrokuju navedeni glodavci mogu se podijeliti na:

zdravstveneglodavci mogu biti rezervoari i prijenosnici uzročnika različitih zaraznih i parazitarnih bolesti (npr. mišje groznice, leptospiroze, trihineloze…), od kojih obolijevaju druge životinje, pa i ljudi, zbog čega je obveza provedbe preventivne sustavne deratizacije propisana Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, 113/08, 43/09, 22/14 )

ekonomske – oštećuju, onečišćuju i konzumiraju velike količine hrane za ljude i životinje

Najpovoljnije vrijeme za provedbu deratizacije je proljeće kad nakon zimskog mirovanja glodavci intenzivno tragaju za hranom pa im deratizacijski mamci odgovaraju po svom sastavu, te u jesen kada im se povećava potreba za hranom zbog nakupljanja tjelesne masti potrebne za nadolazeću zimu, kada skloništa traže u kućama i kućnim nusprostorijama (ostavama hrane), te objektima u kojim se skladišti stočna hrana.

Iako se smanjivanje i suzbijanje populacije štetnih glodavaca može raditi mehanički i biološki, najčešća i najefikasnija je kemijska mjera, putem rodenticida i hrane kao nosača. Korišteni rodenticidi su antikoagulanti II generacije koji su za glodavce učinkoviti u niskim koncentracijama, no u primijenjenim količinama nisu otrovni za ljude i domaće životinje.

Za deratizaciju se primjenjuju isključivo rodenticidi koje preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) te posjeduju dozvolu za promet i uporabu u Republici Hrvatskoj.

Da bi spriječili ulazak i zadržavanje glodavaca u prostore stambenih i gospodarskih objekata, potrebno je:

  • ukloniti smeće iz prostorija (ostave ljudske i stočne hrane), tavana, podruma i okolice objekta kako bi se glodavci izgladnjeli i bili prisiljeni jesti mamce
  • primjereno zatvoriti sve otvore uz instalacije (važan podatak: kućni miš prolazi kroz otvor promjera 6 mm, a štakor 12 mm)
  • pravilno ugraditi i osigurati dobro prianjanje svih ulaznih vrata i prozora (važan podatak: miš i štakor se s lakoćom penju po hrapavim okomitim plohama)
  • ugraditi zaštitne mreže od nehrđajućeg metala veličine otvora do 6 mm na sve prirodne prozračivaće ugraditi ispravne sifone i prepreke u kanalizacijskom sustavu

Zbog svoje velike rasprostranjenosti, plodnosti i inteligencije, uslijed šteta koje uzrokuju, mišoliki glodavci predstavljaju veliku opasnost za čovjeka i njegovu okolinu.

Marijan Gelo, dr. vet. med.
viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis