Objavljen javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Grada Vodnjana

Cjeloviti tekst javnog poziva možete pogledati na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/natjecaji/javni-poziv-za-zakup-na-podru%C4%8Dju-grada-vodnjana-%E2%80%93-3.-studenog-2014/

Rok za dostavu ponuda je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.

Za stručnu pomoć oko ispunjavanja obrazaca Gospodarskog programa poljoprivrednici se mogu obratiti u najbliži ured Savjetodavne službe.

Prije ispunjavanja obrazaca Gospodarskog programa predlažemo da se detaljno prouče Upute za ispunjavanju Gospodarskog programa i Uredba o načinu vrednovanja gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 66/13).

Agencija za poljoprivredno zemljište

Pripremi za ispis