Obveze malih proizvođača jakih alkoholnih pića

Obrazac za upis dostupan je na stranici http://www.carina.hr/Dokumenti/Propisi.aspx?i=3 pod nazivom Prilog 14 – Obrazac PUR – Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika. Upis je potrebno napraviti najkasnije 8 dana prije početka proizvodnje. Mali proizvođači jakog alkoholnog pića obvezni su uz prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika dostaviti podatak o mjestu proizvodnje te podatak o volumenu uređaja za proizvodnju alkohola – kotla kojeg ima u vlasništvu, odnosno uporabi. Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika ovjerena od strane ovlaštenog službenika nadležnog carinskog ureda smatrati će se ovlaštenjem za rad malom proizvođaču jakog alkoholnog pića s danom upisa u registar trošarinskih obveznika. Prijava u registar obavlja se samo jednom. Plaćanje trošarine regulirano je volumenom kotla, za kotao od 40-100 litara trošarina je 100 kn, za kotlove većeg volumena 200 kn godišnje.

Mali proizvođač jakog alkoholnog pića u obvezi je do 20. siječnja tekuće godine za proteklu godinu dostaviti nadležnoj carinarnici Godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla te obračunatoj trošarini na Obrascu GI-MP-JAP. Ovaj obrazac dostavlja se i ako u godini za koju se podnosi izvješće nije bilo proizvodnje jakog alkoholnog pića. Obveza je do 31. siječnja sljedeće godine za svu proizvedenu količinu alkohola u prethodnoj godini u državni proračun uplatiti trošarinu.

Pečaćenje uređaja za proizvodnju alkohola – kotla, ako se više ne želi isti koristiti za proizvodnju, obavlja ovlašteni službenik nadležnog carinskog ureda koji je o tome obvezan sastaviti zapisnik. Primjerak zapisnika uručuje se malom proizvođaču jakog alkoholnog pića, a izvornik se pohranjuje u nadležnom carinskom uredu. Trošak pečaćenja i/ili skidanja pečata s kotla plaća se u paušalnom iznosu od 100,00 kuna.  

Damir Babić, mag. ing. agr.
stručni savjetnik

Pripremi za ispis