OBVEZNE IZJAVE za vinare i PRATEĆI DOKUMENT za prodaju grožđa

vino_1882014.jpg

Obrazac izjave, sastavni je dio Pravilnika dostupan na stranici https://www.savjetodavna.hr/?page=legislation,tree,6 ili na stranicama Agencije za plaćanje http://www.apprrr.hr/obrasci-229.aspx.

Kalendarski vinska godina traje od 1. kolovoza do 31. srpnja iduće godine.

Izjava o berbi i/ili izjava o proizvodnjiza pojedinu vinsku godinu, podnosi se Agenciji najkasnije do 15. siječnja.

PRATEĆI DOKUMENT za prodaju grožđa

Za izdavanje obrazaca nadležna je Agencija odnosno regionalni uredi Agencije. Obrazac pratećeg dokumenta sastoji se od tri primjerka (original i dvije kopije). Primatelj potpisom na prateći dokument potvrđuje primitak pošiljke. Potpisani original i prva kopija pratećeg dokumenta, prate pošiljku do primatelja. Original i prva kopija ostaju primatelju. Original primatelj, u roku od mjesec dana od dana primitka pošiljke, dostavlja regionalnom uredu Agencije u kojem je prijavljen u Vinogradarski registar, što se smatra kao prijava te količine u Vinogradarski registar. Drugu kopiju pošiljatelj zadržava za sebe.

Svi obrasci numerirani su referentnim brojem. Prateći dokument vrijedi samo za jednu pošiljku. Pogrešno ispunjene, neiskorištene i poništene obrasce PD proizvođač je dužan dostaviti Agenciji do kraja vinske godine u kojoj su izdani.

 

Ruža Skenderović, dipl. ing. agr.
viša stručna savjetnica

Pripremi za ispis