Mreža skupljanja ambalažnog otpada SZB za poljoprivredna gospodarstva koja trebaju imati ovjereni Prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na zakonom propisan način

Tablica

Aleksandra Radić, dipl. ing. agr.
viša koordinatorica za zaštitu bilja

Pripremi za ispis