Na području županjske Posavine poplavljeno je ukupno 7.854 hektara

Pojedinačno po svim mjestima u spomenute tri općine poplavljene su sljedeće površine upisane u ARKOD: Rajevo Selo – 1442,56 ha, Gunja – 1826,59 ha, Đurići – 675,89 ha, Strošinci – 1280,76 ha, Račinovci – 1518,40 ha, Drenovci – 211,81 ha, Posavski Podgajci -536,72 ha te Soljani 361,40 ha.

Na poplavljeni površinama najviše je bilo zasijano pšenice, kukuruza i soje. U općini Drenovci poplavljeno je ukupno 1,146,79 ha pod sojom, 1042,51 ha pod pšenicom, 935,92 ha pod kukuruzom itd. U općini Vrbanja pod vodom je ostalo 629,13 ha pšenice, 252,07 ha soje te 237, 22 kukuruza. U općini Gunja poplavljeno je 597,76 hektara soje, 349,58 hektara pšenice te 230,78 hektara kukuruza.

Na području Općina Drenovci, Gunja i Vrbanja poplavljeno je 588 poljoprivrednih gospodarstva (PG) s katastarskim česticama upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Prema podacima koji se nalaze u ARKOD-u  poplavljeno je 570 poljoprivrednih gospodarstava koji imaju upisane površine u ARKOD-u. Poplavljenost tih površina je u postotku od 0,07 % do 100 %. Poplavljenost ARKOD površina u vrijednosti većoj od 50% ima 100 PG, dok 431 PG ima poplavljeno 100% površina.

Do 10 ha poplavljenih površina ima 420 PG-ova, od 10-20 ha poplavljenih površina ima 63 PG-a, od 20-50 ha poplavljenih površina ima 76 PG-ova, od 50-100 ha poplavljenih površina ima 26 PG-ova i više od 100 ha poplavljenih površina imaju 3 PG-a. 

Popis površina, satelitske snimke poplavljenih područja (sa katastarskim česticama) te popis svih farmi možete pronaći ovdje.

Nakon utvrđivanja stanja na poplavljenim područjima Mješovita komisija (sastavljena od predstavnika Ministarstva poljoprivrede, državnog Povjerenstva za procjenu šteta te predstavnika jedinica lokalne samouprave) u narednim će danima obići i rubne površine koje su potencijalno bile poplavljene zbog zaobalnih voda. Na ovaj se način žele utvrditi stvarni razmjeri štete i na tim usjevima kako bi se izbjegle moguće neopravdane prijave šteta.

Agencija za poljoprivredno zemljište započela je preliminarnu analizu tla na poplavljenom području. Na području općine Drenovci, Gunja i Vrbanja uzeti su prvi uzorci tla za analizu osnovnih agrokemijskih svojstava, mehaničkog sastava i ukupnog sadržaja teških metala koje će analizirati Odjel za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta dok će organsko onečišćenje analizirati Zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Nakon preliminiarne analize tla izvršit će se detaljno sagledavanje ukupnog stanja i uspostava monitoring tla te će se dati smjernice za što brži oporavak tla i vraćanje poljoprivrednog zemljišta u stanje prije poplava.

Ministarstvo poljoprivrede dalo je i uputu poljoprivrednim proizvođačima vezano za ispravnost usjeva na poplavljeno području i rubnim dijelovima. Procjena pogodnosti pojedinih poljoprivrednih kultura za žetvu kao i procjena njihove namjene izvršit će se po prijavi/pozivu od strane proizvođača. Ukoliko proizvođač usjeva primjeti loše stanje usjeva, obzirom na povoljne uvjete za razvoj biljnih bolesti i štetnika, isto treba prijaviti savjetnicima Savjetodavne službe u Vukovarsko-srijemskoj županiji ili Fitosanitarnoj inspekciji – područnoj jedinici u Osijeku koji će izaći na teren i napraviti procjenu te dati upute za daljnje postupanje.

Ministarstvo poljoprivrede

Pripremi za ispis