Jaka zaraza pšenice sa žutom hrđom

Simptomi bolesti: na plojci lista koja je svijetlo žute boje pojavljuju se nepravilne smeđe pjege kao reakcija biljke na napad gljivice. U vrijeme fruktifikacije javljaju se okrugle nakupine spora narančastožute boje koje se nazivaju uredosorusi, poredani uz lisne žile na plojci, jedan ispod drugog izgledajući kao crtice. Radi toga se bolest i naziva žuta (crtičava) hrđa pšenice.

Preporuka za suzbijanje navedene bolesti:

  • jaka infekcija – preporuka je koristiti fungicide iz skupine triazola (naprimjer preparati Karamba, Prosaro 250 EC, Archer max), te se preporučuje  zaštitu izvršiti sa najvišim preporučenim dozama uz utrošak 200-400 l vode na ha.
  • slabija infekcija – kombinacija fungicida iz skupine triazolskih i strobilurinskih pripravaka sa normalnim propisanim dozama.

zuta_hrda1_11_4.jpg

zuta_hrdja3_11_4.jpg

Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.,
e-mail:
Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis