Obavijest proizvođačima kukuruza o mogućnostima preventivnog suzbijanja korova 14.04.2014.

Od proteklog je tjedna započela rana sjetva kukuruza, a većina polja će biti zasijana ovom dominantnom kulturom u slijedećim danima. U najraširenijoj većina proizvođača kemijski suzbija neželjene biljke – korove, a ovisno o dominantnim korovnim vrstama po pojedinim parcelama treba birati način (rokove) i izbor pripravaka (herbicida). Proizvođači kukuruza mogu obaviti "preventivno" suzbijanje sjemenskih širokolisnatih i travnih korova primjenom zemljišnih herbicida. Moguće su nove oborine tijekom današnjeg popodneva i/ili večeri, pa smatramo da će stanje vlažnosti tla u narednim danima biti optimalno za primjenu rezidualnih ili zemljišnih herbicida.

Ali, na poljima kukuruza gdje ima višegodišnjih korova, npr. pirike (Agropyron), osjaka (Cirsium), slaka (Convolvulus), divljeg sirka (Sorghum) i sl. treba planirati naknadnu primjenu herbicida nakon nicanja kukuruza i korova, jer se višegodišnji korovi koji rastu iz podzemnih izdanaka ne mogu uspješno suzbiti zemljišnim herbicidima. U našoj zemlji imamo veći broj registriranih pripravaka za suzbijanje korova u kukuruzu, a nekad vrlo raširen u primjeni atrazin zbog zaštite podzemnih voda već se nekoliko godina ne koristi. Moguće je prema Tablicama 1., 2., i 3. koristiti različite pripravke u suzbijanju korova kukuruza odmah nakon sjetve a prije nicanja, odnosno neki od njih se mogu koristiti i nakon nicanja do 3. (ili 4.) lista kukuruza.

Tablica 1. Neki pripravci za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnatih korova u kukuruzu (npr. Ambrosia, Chenopodium, Amaranthus, Polygonum):

Djelatna tvar
Pripravak
Količina kg (lit.)/ha
Vrijeme primjene
mezotrion
Callisto 480 SC
0,2-0,3
Pre-em
flumioksazin
Pledge 50 WP
0,08
Pre-em
izoksaflutol
Merlin WG
0,1-0,14
Pre-em
flukloridon
Racer, Racer 25 CS, Razor EC, Rubin EC, Master, Roko, Ares
1-1,5
Pre-em
terbutilazin
Terazin WP 50, Radazin TZ 50, Click 50 FL
1,5-2,0 (2,5)
Pre-em
linuron
Afalon, Linurex 50 SC
2-2,5
Pre-em

Tablica 2. Neki pripravci za suzbijanje jednogodišnjih travnih (npr. Echinochloa, Setaria, Poa, Digitaria i sl.) i nekih širokolisnatih korova u kukuruzu:

Djelatna tvar
Pripravak
Količina kg (lit.)/ha
Vrijeme primjene
alfa-metolaklor
Dual 960 Gold
1-1,2
Pre-em
(S)-dimetenamid
Frontier X 2
1-1,4
Pre-em
acetoklor
Trophy, Mondo, Triumph, Herbotrof, Lobby, Alkar, Legionar 84 EC, Guardian, Acetoklor 900
1,5-2,75
(ovisno o sadržaju djelatne tvari i tipu tla)
Pre-em, post-em
propizoklor
Proponit 840 EC
1,8-2,2
Pre-em ili do 3. lista
pendimetalin
Stomp 330 EC, Strong, Ston, Dost, Pendigan 330 EC
4-6
Pre-em
flufenacet
Tiara WG 60
0,8-1,0
Pre-em
petoksamid
Koban 600
2-3
Pre-em ili do 3. lista

Tablica 3. Neki kombinirani pripravci za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širikolisnih korova u kukuruzu:

Djelatna tvar
Pripravak
Količina kg (lit.)/ha
Vrijeme primjene
alfa-metolaklor & terbutilazin
Primextra TZ Gold 500 SC
4-5
Pre-em, post-em
alfa-metolaklor & terbutilazin & mezotrion
Lumax
2,5-4
(doza ovisi o vremenu primjene)
Pre-em, post-em
acetoklor & terbutilazin
Radazin Extra TZ, Legionar Extra
4-5
Pre-em ili do 3. lista
alaklor & terbutilazin
Bravo-Terazin TZ
6-8
Pre-em
metosulam & flufenacet
Terano WG 62,5
0,8-1
Pre-em ili do 4. lista kukuruza
terbutilazin & (S)dimetenamid
Akris
3-4
Pre-em ili do 3.lista
petoksamid & terbutilazin
Koban T
3-4
Pre-em ili do 3. lista

Neke od navedenih pripravaka je potrebno obavezno primijeniti prije nicanja kukuruza (npr. Pledge WP, Merlin WG) jer naknadno u kombinaciji sa zemljišnim graminicidima fitotoksično djeluju na iznikle biljčice kukuruza. Primijeniti propisane količine pripravaka prema uputama, prskati za mirna vremena, a utrošiti 250-400 litara škropiva/ha (spriječiti zanošenje na osjetljive susjedne usjeve u nicanju – npr. krumpir, uljne tikve, šećernu repu, mrkvu i slično).

mr.sc. Milorad Šubić
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis