Javni poziv za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u općinama Drenje i Sibinj

Cjeloviti tekst javnih poziva sa svim prilozima možete pogledati na mrežnim stranicama Agencije http://www.zemljiste.mps.hr/javni-poziv-za-zakup-drzavnog-zemljista-u-opcinama

Rok za dostavu ponude je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.

 

Agencija za poljoprivredno zemljište

Pripremi za ispis