NOVOSTI IZ EU

Informacije o početku korištenja Kohezijskog i strukturnih fondova EU u Hrvatskoj

Krajem kolovoza Europska komisija je odobrila prvi paket za Hrvatsku koji će se financirati kroz Kohezijski i strukturne fondove. Paket je vrijedan 450 milijuna €, radi se o paketu za prvih šest mjeseci članstva Hrvatske u EU, a funkcionira unutar generacije programa za razdoblje 2007.-2013.

Odobreni paket financira sljedeće prioritete:

 1. Promet – 120 milijuna € iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)
 2. Zaštita okoliša – 149,8 milijuna € iz Kohezijskog fonda (KF)
 3. Regionalna konkurentnost – 108,4 milijuna € iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)
 4. Razvoj ljudskih potencijala – 60 milijuna € iz Europskog socijalnog fonda (ESF)
 5. Programi prekogranične suradnje – 11,2 milijuna €.

U predstavljanju ove odluke, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU navelo je i devet konkretnih projekata na području željezničkog prometa, vodoopskrbe i odvodnje te obrazovne i znanstvene infrastrukture koji se nalaze u sklopu ovog paketa. 

Pet projekata spada u kategoriju „velikih projekata“, a Europska je komisija do sada odobrila dva – vodoopskrbu i odvodnju u Osijeku i Poreču. Ostali projekti su u fazi pripreme, a budući da se radi o projektima manjim od 50 milijuna eura, dakle onima koji ne spadaju u kategoriju „velikih projekata“, nije potrebno odobrenje Europske komisije, nego oni mogu ići u provedbu čim njihova dokumentacija bude dovršena.

Što se tiče shema dodjele bespovratne pomoći (grantova), objava natječaja očekuje se do kraja ove i tijekom sljedeće godine, a projekti se moraju provesti do 2016.

Za sljedeću generaciju programa 2014.-2020. još se definira pravna i strateška podloga, kako na razini EU, tako i u Hrvatskoj. S obzirom na tu činjenicu, još je neizvjesno kada će se u sklopu njih početi objavljivati natječaji.

Proračunski okvir EU za razdoblje 2014. – 2020.

Institucije EU (Vijeće, Komisija i Parlament) postigle su načelni dogovor o financijskom okviru za razdoblje 2014.2020., koji bi trebao uskoro biti i službeno usvojen. U tom bi sedmogodišnjem razdoblju ukupna vrijednost proračuna EU bila 960 milijardi eura. Dogovorena su i nova načela, primjerice veća fleksibilnost u provedbi proračunskih rashoda, što podrazumijeva mogućnost da se proračunska sredstva mogu prebacivati iz stavki u kojima nisu iskorištena u one u kojima nedostaje novca, te iz jedne u drugu proračunsku godinu. Još se uvijek razgovara i o mogućnosti da se razdoblje financijskog okvira skrati sa sedam na pet godina, kako bi se uskladio s trajanjem mandata Komisije i Parlamenta. Izravni doprinos zemalja članica trenutačno je najvažniji izvor punjenja proračuna, iako EU ima i vlastite proračunske izvore. Pobornici čvršćeg povezivanja EU, među njima i mnogi članovi Europskog parlamenta, zagovaraju povećanje vlastitih proračunskih izvora, koji bi između ostalog uključivali i poreze na financijske transakcije. Međutim, takvo rješenje sigurno neće biti provedeno prije 2016. godine, za kada je dogovorena mogućnost revizije sadašnjeg sustava punjenja proračuna EU.

 

NATJEČAJI U SKLOPU FONDOVA EU

STRUKTURNI FONDOVI – NAJAVE GRANTOVA

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU najavilo je raspisivanje natječaja za sljedeće sheme do kraja 2013. Godine, a u okviru Operativnog programa regionalna konkurentnost, koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR):

 

1. EFRR – Konkurentnost MSP: proizvodnja i turizam

Prema preliminarnim informacijama prihvatljive su sljedeće vrste ulaganja:

1. 1. Modernizacija proizvodnje

 • izgradnja novih ili proširenje postojećih proizvodnih kapaciteta
 • uvođenje inovativnih tehnologija i razvoj novih proizvoda
 • smanjenje potrošnje energije i sirovina

1. 2. Održivi turizam

 • izgradnja, uređenje i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta, posebice malih i srednje velikih hotela
 • razvoj dodatne turističke ponude i kvalitete usluga
 • jačanje komercijalne vrijednosti prirodnih i kulturnih resursa

Prihvatljivi korisnici: Mala i srednja poduzeća (prihvatljive djelatnosti definirane NKD-om)

Dostupna sredstva: Na natječaju 30 mil. €, a po projektu: 0,5-3,5 mil. €

Intenzitet potpore: 50% za srednja i 60% za mala i mikro poduzeća

Objava natječaja: okvirno do kraja 2013.

Obrasci: www.minpo.hr i www.strukturnifondovi.hr.

 

2. EFRR – IKT i poslovni procesi

Prihvatljive su sljedeće vrste ulaganja:

 • analiza postojećih poslovnih procesa i cjelovita IKT rješenja za integriranje poslovanja
 • IKT rješenja namijenjena uspostavljanju procesa (npr. Upravljanje opskrbnim lancem i odnosima s klijentima)
 • izobrazba djelatnika za rad s novim IKT sustavima
 • širokopojasna rješenja kao što su e-učenje i e-poslovanje
 • oprema i softverska rješenja

Prihvatljivi korisnici: Mala i srednja poduzeća (prihvatljive djelatnosti definirane NKD-om)

Dostupna sredstva: Na natječaju 3 mil. €, a po projektu: 20.000 – 100.000 €

Intenzitet potpore: maks. 85%

Objava natječaja: okvirno do kraja 2013.

Obrasci: www.minpo.hr i www.strukturnifondovi.hr

 

3. EFRR – Poslovna infrastruktura

Prihvatljive su sljedeće vrste ulaganja:

Izgradnja i dogradnja

3. 1. Javne poslovne infrastrukture – kojom se privlači poduzetnike, osobito MSP i koja doprinosi stvaranju novih radnim mjesta

3. 2. Javne turističke infrastrukture – osobito one kojom se pridonosi produljivanju turističke sezone, razvoju selektivnih oblika turizma, raznolikosti turističke ponude, razvoju gospodarstva i stvaranju novih radnih mjesta

Prihvatljivi korisnici: Javna tijela, institucije,poduzeća, neprofitne organizacije, turističke zajednice i udruženja

Dostupna sredstva: Na natječaju cca 26,5 mil. €, po projektu 1-10 mil. €

Objava natječaja: okvirno do kraja 2013.

Obrasci: www.strukturnifondovi.hr

 

4. EFRR – Kapacitet za istraživanje – zaliha infrastrukturnih projekata

Prihvatljive su sljedeće vrste aktivnosti:

Izrada dokumentacija za infrastrukturne projekte (CBA, idejni projekt, glavni i izvedbeni projekt, PUO, studija izvedivosti)

Doprinosi potrebni za izdavanje dozvola za glavni projekt (vodni, komunalni, itd.)

Prihvatljivi korisnici: Javna visoka učilišta i javne istraživačke organizacije, znanstveno-tehnološki parkovi

Dostupna sredstva: Na natječaju: 5,1 mil. €

Intenzitet potpore: maks 85%

Objava natječaja: okvirno do kraja 2013.

Obrasci: www.mzos.hr i www.strukturnifondovi.hr

 

5. EFRR – Kapacitet za istraživanje – centri izvrsnosti (LOT 1)

Prihvatljive su sljedeće vrste aktivnosti/ulaganja:

 • upravljanje projektima, znanstvena oprema, istraživanje i razvoj, usavršavanje i mobilnost istraživača, širenje rezultata istraživanja, intelektualno vlasništvo

Prihvatljivi korisnici: Javna visoka učilišta i javne istraživačke organizacije

Dostupna sredstva: Na natječaju: cca 6,5 mil. €, a po projektu: 0,5-2 mil. €

Objava natječaja: okvirno do kraja 2013.

Obrasci: www.mzos.hr i www.strukturnifondovi.hr

 

6. EFRR – Kapacitet za istraživanje – industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i inovacije (LOT 2)

Prihvatljive su sljedeće vrste aktivnosti:

 • Faza 1 – istraživanje, Faza 2 – razvoj
 • upravljanje projektima, znanstvena oprema, industrijsko istraživanje/razvojno testiranje novih ideja, širenje rezultata istraživanja, intelektualno vlasništvo

Prihvatljivi korisnici: Javna visoka učilišta i javne istraživačke organizacije, Privatna poduzeća kao partner

Dostupna sredstva: Na natječaju: cca 5,5 mil. €, a po projektu: 0,2 – 1 mil. €

Objava natječaja: okvirno do kraja 2013.

Obrasci: www.mzos.hr i www.strukturnifondovi.hr

U okviru Operativnog programa razvoj ljudskih potencijala koji se financira iz Europskog socijalnog fonda (ESF), Ministarstvo rada i mirovinskog sustava najavilo je sljedeće natječaje:

 1. Kvaliteta visokog obrazovanja uz primjenu HKO-a, dostupan iznos 8,5 mil. €. Očekivana objava natječaja 4. kvartal 2013.
 2. Kapacitet ustanova za obrazovanje odraslih, dostupan iznos 3,8 mil. €. Očekivana objava natječaja 4. kvartal 2013.
 3. Jačanje socijalnog dijaloga, dostupan iznos 2,4 mil. €. Očekivana objava natječaja 1. kvartal 2014.
 4. Obrazovanje za poduzetništvo i obrt, dostupan iznos 2,4 mil. €. Očekivana objava natječaja 1. kvartal 2014.
 5. Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja, dostupan iznos 5,9 mil. €. Očekivana objava natječaja 1. kvartal 2014.
 6. Pristup otvorenom tržištu rada za grupe kojima prijeti socijalna isključenost, dostupan iznos 3,9 mil. €. Očekivana objava natječaja 4. kvartal 2014.
 7. Mikroprojekti za financiranje inovativnih aktivnosti malih organizacija civilnog društva na lokalnoj razini, dostupan iznos 1,2 mil. €. Očekivana objava natječaja 4. kvartal 2014.

 

IPARD

APPRRR je objavila kako je upravo objavljeni natječaj za mjeru 202 posljednji IPARD natječaj. Projekti prijavljeni na prethodne natječaje potrošit će sva dostupna sredstva, tako da za mjere 101, 103 i 302 neće biti novih natječaja do kraja 2013. godine.

Program IPARD bit će zamijenjen Programom ruralnog razvoja za 2014.2020., koji je trenutno u definiranju. Preliminarna verzija novog programa dostupna je na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede.

 

IPARD – Mjera 202

 1. Stjecanje vještina, animiranje stanovnika LAG područja (studije, usavršavanje, promidžbeni materijali, studijska putovanja)
 2. Provedba lokalnih razvojnih strategija (plaće voditelja LAG-ova, uredska oprema i materijal, režijski troškovi)

LAG-ovi su udruge koje okupljaju lokalne gospodarske, administrativne i nevladine subjekte u ruralnom području bez mjesta većih od 25.000 stanovnika koje obuhvaća 5.000-150.000 stanovnika.

Prihvatljivi korisnici: Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi)

Dostupna sredstva: Po projektu: 0,2 – 0,25 mil. kn

Intenzitet potpore: 100%

Rok prijave: 18. 10. 2013.

Obrasci: na internetskoj stranici APPRRR-a.

 

Dva IPA natječaja prekogranične suradnje – s BiH i Crnom Gorom

Neprofitne organizacije aktivne u županijama koje graniče s BiH ili Crnom Gorom mogu sa svojim bosanskohercegovačkim ili crnogorskim partnerima prijaviti projekte prekogranične suradnje koji odgovaraju prioritetima poziva na dostavu prijedloga projekata.

 

1. Natječaj prekogranične suradnje – s BiH

Prioriteti:

Gospodarska suradnja

1.1. Razvoj zajedničke turističke ponude

1.2. Promocija poduzetništva

Kvaliteta života i socijalna kohezija

2.1. Zaštita okoliša

2.2. Dostupnost svih usluga u lokalnoj zajednici u pograničnom području

Trajanje projekata: 9 -24 mjeseca

Dostupna sredstva: na natječaju 3,8 mil. €, a po projektu: 65.000-300.000 €

20-85% troškova projekta

Rok prijave: 4. 11. 2013. u 16h

Detaljne informacije na internetskoj stranici programa CBC HR-BiH

http://www.cbc-cro-bih.net/hr/

 

1. Natječaj prekogranične suradnje – s Crnom Gorom

Prioriteti:

 • Zaštita okoliša, prirode i kulturne baštine,
 • Zajednički turistički i kulturni prostori
 • Mali razvojni projekti prekograničnih zajednica

Trajanje projekata: 12 – 24 mjeseca

Dostupna sredstva: na natječaju: 1,8 mil. €, a po projektu: 65.000-300.000 €

20-85% troškova projekta

Rok prijave: 13. 12. 2013. u 16h

Detaljne informacije na internetskoj stranici programa CBC HR-CG

http://www.cbccro-mne.org/

Višnja Magdić, viša stručna savjetnica
za ruralni razvoj i EU programe PSS-a

Pripremi za ispis