Pojilišta za stoku u kraškim područjima

Potaknuti krizom proizvodnje mlijeka, ulaskom u poznije godine i nedostatkom zemljišnih resursa, prije svega oranica, jedan dio držatelja goveda ipak ne želi u potpunosti prekinuti s držanjem goveda. Na područjima gdje postoje pašnjačke površine i marginalna, uglavnom zapuštena poljoprivredna zemljišta, pojedinci pronalaze svoj interes u mesnom govedarstvu, odnosno u nas sve popularnijem ekstenzivnom sustavu krava-tele.  Iako neki ovaj sustav vežu uz nizinske i brdske pašnjake, isti nalazi svoju opravdanost i u brdsko planinskim prostorima krša, na krškim pašnjacima gdje u određenim periodima godine vladaju prilično surovi uvjeti poput visokih ljetnih temperatura, manjka vode i paše i stalne prijetnje predatora kao što su vukovi, čagljevi i medvjedi.

U ljetnom periodu kad temperature u hladu sežu preko 400C, spaljena paša i nedovoljne količine vode za napajanje goveda  najveći su problemi i ograničavajući faktori za širenje stada.

Uloga vode u sustavu krava-tele vrlo je važna a često joj pridajemo minimalnu pažnju. Kod žednih životinja usporava se probava konzumirane paše. Osjećaj sitosti stoga traje duže a goveda manje pasu i manje konzumiraju hranu. Za slabe priraste i mliječnost skloni smo uglavnom okriviti slabu pašu i visoke temperature a o ograničenju vode rjeđe razmišljamo.

Nije dovoljno imati vodu na pašnjaku. Vode treba biti dosta i ona mora biti kvalitetna.. Okvirno za svaku proizvedenu litru mlijeka trebalo bi osigurati oko 5 l pitke vode ili zbog lakšeg pamćenja, na 100 kg žive vage orijentacijski bi trebalo osigurati oko 10 l vode. Kod visokih temperatura to je i znatno više. Ako imaju priliku, goveda popiju više vode nego što im je potrebno a dio vode  proliju. Imaju li goveda dovoljno vode na raspolaganju, konzumirat će je 10-15 puta dnevno. Ako su pojilišta previše daleko goveda će ih nerado i stoga rjeđe posjećivati. Poslije napajanja stado vrlo rado planduje uz pojilište pa mu je poželjno u blizini osigurati hladovinu, ako je to izvedivo. Kod plana izgradnje novih pojilišta i o ovom faktoru treba voditi računa. Napušta li stado odmah po napajanju pojilište u potrazi za hladovinom, mlada i u hijerarhijskoj ljestvici niža grla, neće imati dosta vremena da se dovoljno napiju.

Postojanje i uređenje pojilišta u krškim brdsko-planinskim područjima od iznimne je važnosti. Pojilišta treba smjestiti i urediti na način da životinje ne troše previše vremena za podmirenje potreba za vodom i da tako ne skraćuju vrijeme napasivanja.

Napajanje goveda iz vodovodne mreže teško je izvedivo i neprihvatljivo. Težiti treba alternativnim rješenjima kao što su potoci , bunari, prirodna skupljališta i umjetna sabirališta.

U kraškim područjima najčešća su pojilišta prirodne ili umjetne lokve. Lokve nastaju tamo gdje postoji nepropusni sloj gline i udolina koja usmjerava oborinsku vodu u lokvu. Nekad se uređenju i korištenju lokvi pridavala velika pozornost. Danas je većina lokvi prilično zapuštena, prepuštena samovolji pojedinaca   i u njima se nalazi voda vrlo upitne kvalitete. Dosta lokvi tijekom ljeta presuši a bioraznolikost ovakvih lokaliteta nestaje.

U uređenju postojećih pojilišta i izgradnji novih, uz stočare, svoj bi interes mogli imati i lovci i vatrogasci. Ista bi osim za pojenje stoke služila kao pojilišta divljači i dragocjeni rezervoari vode za gašenje početnih požara. Na lokaciji sabirališta za vodu zaštitari prirode svoj bi interes našli u očuvanju i povećanju bioraznolikosti. Bunari i lokve predstavljaju i vrijednu kulturnu graditeljsku baštinu koju treba zaštititi od propadanja. Mišljenja sam da bi programi vezani za pojilišta u kraškim područjima vrlo lako mogli naći mjesto financiranja iz fonda za ruralni razvoj. Lokalne akcijske grupe bi u ovakvim programima mogle odigrati konkretnu ulogu. U nastavku donosimo skicu uređenog sabirališta za vodu i neke primjere iz prakse Dalmatinske zagore na kojima su moguća poboljšanja.

20130814_IJ.jpg
Umjetno uređeno sabiralište za vodu s izdvojenim pojilicama
(Skica: Ivan Jukić)

20130814_IJ2.jpg

Betonirano sabiralište oborinske vode na planini Svilaji. Iako devastirano u domovinskom ratu, još uvijek je jedino takve vrste na ovom području. Nekad je bilo ograđeno a voda se crpila pumpama u korita za napajanje. Osim za napajanje stoke, iznimna mu je važnost i kao pojilišta za divljač.

20130814_IJ3.jpg

U blizini naselja Bogatići uzgajivač goveda je voljan prirodnu depresiju pretvoriti u akumulaciju za vodu s pojilištem. U ostvarenju nauma, dragocjenu mu pomoć informiranjem i savjetima pruža lokalni viši stručni savjetnik za govedarstvo Poljoprivredne savjetodavne službe. Depresiju je potrebno obložiti glinom i nepropusnom folijom te zagladiti betonom. S vremenom bi beton mogao ispucati pa je uloga gline i nepropusne folije da sprijeći procijeđivanje vode u krš.

20130814_IJ4.jpg

Prirodna lokva na Miljevačkom platou. Lokalni govedar s poljoprivrednim savjetnikom razmatra mogućnosti njenog uređenja.

20130814_IJ5.jpg

Lokva na području Kistanja. Voda je upitne kvalitete jer stoka direktno ulazi u vodu zagađujući je izmetom, mokraćom i zemljom. Direktnim napajanjem stoka izaziva eroziju obala. Uz relativno nisko ulaganje u revitalizaciju lokve, stanje bi se moglo znatno poboljšati.

20130814_IJ6.jpg

Podzemni rezervoar pitke vode u krškom području planine Svilaje puni se procjeđivanje vode iz okolnog terena. Vlasnici goveda koriste ga za napajanje stoke u vrijeme nemogućnosti korištenja drugih izvora. Moguće je poboljšati izvlačenje vode uz pomoć solarne ili benzinske crpke ili odvodnjom vode slobodnim padom na nižu kotu.

20130814_IJ7.jpg

Ivan Jukić, dipl. ing. agr.
načelnik Odjela za stočarstvo

 

Pripremi za ispis