Primijećena pojava medećeg cvrčka u okućnicama

Medeći cvrčak primjećen je prije nekoliko godina u kontinentalnom dijelu naše zemlje na ukrasnom, drvenastom bilju, cvijeću, vinovoj lozi (okućnica), malinama.  

Štetnik je lako prepoznatljiv, prekriven je sivo bijelom voštanom prevlakom, veličine 7 – 8 mm, krila trokutasto položena, na dodir skače, ličinke su slabo pokretne, prekrivene voštanom prevlakom.

Hrani se sisanjem na grančicama, granama i lišću što dovodi do slabijeg rasta. Obilno izlučuje mednu rosu koju naseljavaju gljive čađavice koje smanjuju asimilacijsku površinu, nagrđuju izgled biljaka, smanjuju tržnu vrijednost onečišćenih plodova, a voštane izlučevine i čađavice ostaju na biljkama i kada štetnika nema.

U drvenaste dijelove biljke odlaže jaja (u pukotine na kori drveća ili u nizu u pupove). Sredinom svibnja počinje izlazak ličinki, pet puta se presvlače, tijekom posljednja dva razvojna stadija mogu skakati. Ličinke odlaze na mlađe dijelove biljke gdje sišu, a razvoj im traje dva mjeseca. U srpnju počinje pojava odraslih oblika medećeg cvrčka.  

Za pretpostaviti je da se medeći cvrčak proširio na kontinentalni dio naše zemlje putem prometnica te zaraženim sadnim materijalom, a zabilježeno je da su ga hotimično prenijeli pčelari jer se mednom rosom koju izlučuje hrane pčele.

Suzbijanje je moguće na način da se mehaničko odstranjuju zaražene grančice i grane, moguća je i primjena insekticida na osnovi alfa cipermetrina koji imaju dozvolu u RH za primjenu na vinovoj lozi. 

U Italiji i Francuskoj se primjenjuje biološki način suzbijanja primjenom predatorske osice (Neodrynus typhlocybae). 

medeci_cvrcak1.jpg

Slika 1. Medeći cvrčak na naličju lista vinove loze (Foto:V.Bradić)

medeci_cvrcak2.jpg

Sl.2 Medeći cvrčak na hibiskusu (Foto: V.Bradić

medeci_cvrcak3.jpg

Sl.3. Medeći cvrčak na naličju lista vinove loze  (Foto:V.Bradić)

Pripremi za ispis