Ljetna rezidba jabuke i breskve

Uzgojni oblik jabuke je vretenasti grm, a jabuke su cijepljene na podlozi M 26. Nasad je star 12 godina i u dobroj je kondiciji. Međuredni prostor je zatravnjen dok se u redu jabuka tlo obrađuje. Gospodin Štefanac ima i košnicu sa solitarnim pčelama u, kako on kaže, „hotelu za pčele“ radi bolje oplodnje u samom voćnjaku. 

rezidba_8_7__1.jpg

Kako imamo jako dobru suradnju sa Veleučilištem u Požegi tako su i ovaj put na demonstraciji sudjelovali i studenti kojima se i ova demonstracija vodi kao dio prakse koju trebaju odraditi u sklopu nastave.

Nakon pojašnjenja i praktične demonstracije svaki sudionik je i sam pokušao zelenu rezidbu na ovim voćnim vrstama. Studenti su imali mnoštvo pitanja kao i ostali sudionici o samim detaljima, te o specifičnim situacijama u svojim voćnjacima.

rezidba1_8_7.jpg

Sudionici ljetne rezidbe mogli su vidjeti posljedice napada nekih uzročnika bolesti te su dobili i informacije o potrebi zaštite kako od bolesti tako i od štetnika na već spomenutim voćnim vrstama.

Ljetnu rezidbu jabuke i breskve su organizirali Đurđica Kšenek,rukovoditeljica Podružnice PSŽ Tomislav Božičević, viši stručni savjetnik za hortikulturu i Goran Josipović, poljoprivredni savjetnik.

 

Goran Josipović, dipl. ing. agr.
poljoprivredni savjetnik

Pripremi za ispis