Trenutno stanje usjeva pšenice u Međimurju

Uspoređujući količine oborina u vegetacijskom periodu pšenice vidljivo je da je od listopada 2011. do kraja lipnja 2012. na području Međimurja bilo ukupno 418,4 mm oborina, dok je od listopada 2012. do 20. ožujka 2013. bilo ukupno 447 mm oborina. Znači da je već do sada palo više oborina nego u cijelom prošlogodišnjem vegetacijskom periodu pšenice. Snijeg koji se praktički još nije na nekim mjestima otopio zamijenila je kiša dok je najava novog snijega predviđena za idući tjedan.

 

 
Vegetacijska sezona 2011./2012.
Vegetacijska sezona 2012./2013.
 
Godina i mjesec
Količina padalina mm/m²
Godina i mjesec
Količina padalina mm/m²
1.
listopad 2011.
93,4
listopad 2012.
130,0
2.
studeni 2011.
4,4
studeni 2012.
81,4
3.
prosinac 2011.
60,2
prosinac 2012.
35,8
4.
siječanj 2012.
22,0
siječanj 2013.
60,2
5.
veljača 2012.
9,4
veljača 2013.
92,4
6.
ožujak 2012.
2,6
ožujak 2013.
47,2-do
20.03.2013.
7.
travanj 2012.
54,2
 
 
8.
svibanj 2012.
113,8
 
 
9.
lipanj 2012.
58,4
 
 
Ukupno:
 
418,4
 
447,00

 

Pšenice, ovisno o sorti su u fazi punog busanja ili su neke tek počele busati te su zadnji rokovi prve prihrane no na velikom broju parcela zbog povećane količine snijega proteklih mjeseci zadržava se voda te poljoprivredni proizvođači jednostavno ne mogu traktorima ući na svoje njive.

psenica_22_3.jpg

Izgled parcela u Međimurju

Sortni pokus pšenice i jedne sorte ječma posijan je 25. listopada 2012. godine. Pretkultura na parceli bila je šećerna repa. Osnovna gnojidba bila je provedena gnojivom NPK 0:20:30 u količini od 330 kg/ha, dok je prihrana obavljena 17. ožujka 2013. KAN-om u količini 150 kg/ha. Tretman protiv korova još nije proveden.

Kako se prije nije moglo ući na parcelu sklopovi su prebrojeni 20. ožujka 2013. i većina zadovoljava trenutačnu fazu razvoja pšenice. Veći problemi vidljivi su na ječmu koji je kako zbog prekasne sjetve (sijan je istog datuma, na istoj parceli kao i pšenica) manjka hraniva, povećanih količina oborina i niskog pH pretrpio veće štete.

 

psenice1_22_3.jpg

Ječam

Koliko je vlažno tlo u Međimurju vidljivo je po tome kako su ostajali tragovi kod brojanja sklopa pšenice.

 

psenice2_22_3.jpg

 Tragovi gaženja

psenica3_22_3.jpg  psenice4_22_3.jpg
Razlika među sortama

 

Sklopovi pšenica  

 

SORTA
SKLOP
biljaka/m²
20.03.2013.
SRPANJKA
592
NOVA ŽITARKA
528
LUCIJA
576
KATARINA
544
KRALJICA
592
VULKAN
560
JANA
480
ILLICO
560
INGENIO
464
BOLOGNA
480
SOFRU
560
ELEMENT
560
ENERGO
480
SEBASTO
544
XENOS
528
LUDWIG
544
GRAINDOR
480

 

Vidljivo je da su sklopovi približno isti kao u prethodnim godinama u isto vrijeme na području Međimurja. Nadamo se da će ostatak godine biti povoljan za rast pšenice i ostalih kultura kako bi poljoprivredni proizvođači ostvarili čim veće prinose.

 

Suzana Pajić, dipl. ing. agr.
viša stručna savjetnica

 

Pripremi za ispis