Plan očuvanja rijeke Sutle

Projekt Natura 2000 MANMON provode Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Državni zavod za zaštitu prirode te Javne ustanove Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije.

Projekt je trajao ukupno 18 mjeseci, a dio je projekta „Jačanje kapaciteta županijskih ustanova u svrhu izrade planova upravljanja i jačanja inspekcije zaštite prirode“. Na radionici je prisutnim dionicima prezentiran nacrt „Plana upravljanja za područje rijeke Sutle“, koji je napisan na temelju rada na prve dvije radionice nazočnih predstavnika uključenih institucija, a to su lokalne jedinice, športska ribolovna društva, Hrvatske vode, Hrvatske šume, Zagorski vodovod, ekološke  udruge, PSS, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zavod za prostorno uređenje KZŽ, Zavod za ribništvo Slovenije, Zavod RS za varstvo narave i Javni zavod Kozjanski park.

sutla_2.jpg

Rijeka Sutla imat će povlašten status za očuvanje sedam vrsta riba i jedne školjke. Njihova karakteristika je da su vrlo osjetljive na faktore koji utječu na promjenu njihovih staništa i uvjeta življenja, što je i bio razlog da se čim prije zaštite.

Rijeka Sutla još se uvijek ubraja u čistije vodotoke i cilj „Plana upravljanja“ je i dalje očuvati tako povoljno stanje, a time i NATURA vrste: Potočnog mrena, Peša, Dunavske paklare, Keslerove krkuše, Tankorepe krkuše, Gavčice, Malog vretenca i školjke Obične lisanke.

Plan upravljanja napisan je za razdoblje od 10 godina, a u provođenje će biti uključene sve institucije koje su sudjelovale u kreiranju nacrta, pa tako i Poljoprivredna savjetodavna služba.  

Štefanija Lovrenčić, dipl.ing.agr., rukovoditeljica Podružnice
Sandra Majsec, dipl.ing.agr., poljoprivredna savjetnica

Pripremi za ispis