Višestruka sukladnost u 2013. godini

Uvjeti odnosno zahtjevi višestruke sukladnost se dijele na dvije grupe:

1. DOBRI POLJOPRIVREDNI I OKOLIŠNI UVJETI – ima ih 9 i svi korisnici potpora u poljoprivredi ih moraju poštivati od 01. 01. 2012. godini i dalje (dio je bio obavezan i u 2011. godini)

2. OBAVEZNI ZAHTJEVI ZA UPRAVLJANJE – ima ih 18 i za sve korisnike potpora u poljoprivredi će biti obavezni za poštivanje počevši od 2014. godine i dalje. 

Važno je istaknuti da se svi propisi (zakoni, pravilnici, naredbe i uredbe) koji su na snazi u našoj zemlji moraju poštivati bez obzira na datum primjene tih propisa vezano uz višestruku sukladnost poljoprivrednika.

Kada govorimo da su neki uvjeti višestruke sukladnosti obavezni sada, slijedeće godine ili kasnije kod ostvarivanja prava na potpore, to znači da će se oni tog momenta kontrolirati od strane ovlaštenih inspekcijskih službi na određenom broju gospodarstava koja su podnijela zahtjev za potpore bez obzira na to što su možda već kontrolirani u redovnom inspekcijskom nadzoru.

Ovo se posebno odnosi na obavezne zahtjeve za upravljanje (npr. jedan od zahtjeva je obavezno označavanje goveda i to može biti kontrolirano od strane veterinarskog inspektora u redovnom inspekcijskom nadzoru gospodarstva, a također se može dogoditi da se u istoj godini taj uvjet kontrolira na istom gospodarstvu i kod nadzora poštivanja uvjeta višestruke sukladnosti jer je gospodarstvo podnijelo zahtjev za izravno plaćanje ili mjere ruralnog razvoja).

DOBRI POLJOPRIVREDNI I OKOLIŠNI UVJETI  – od 01. siječnja 2012.

(GAEC – GOOD AGRICULTURAL AND ENVIROMENTAL CONDITIONS)

TEMA
BROJ UVJETA/UVJET
EROZIJA TLA
1. Minimalna pokrivenost tla
2. Minimalno upravljanje poljoprivrednim zemljištem prema specifičnim
ORGANSKA TVAR U TLU
3. Upravljanje žetvenim ostacima
STRUKTURA TLA
4. Primjereno korištenje mehanizacije
MINIMALNA RAZINA ODRŽAVANJA
5. Očuvanje obilježja krajobraza
6. Sprečavanje zarastanja poljoprivrednih površina neželjenom vegetacijom
7. Očuvanje maslinika, voćnjaka i vinograda u dobrom vegetativnom stanju
8. Zaštita trajnih pašnjaka
ZAŠTITA I UPRAVLJANJE VODAMA
9. Korištenje voda za navodnjavanje

OBAVEZNI ZAHTJEVI ZA UPRAVLJANJE
(SMR – STATUTORY MANAGEMENT REQUIREMENTS) 

RAZINA A – ZAŠTITA OKOLIŠA I OČUVANJE ZDRAVLJA LJUDI I ŽIVOTINJA – od 01. siječnja 2014.

Standardi za očuvanje životinjskih vrsta i okoliša

Standardi za zaštitu podzemnih voda

Standardi za otpadni mulj

Standardi za nitrate

Standardi za očuvanje prirodnih staništa i divlje flore i faune

Standardi za identifikaciju i registraciju svinja

Standardi za identifikaciju i registraciju goveda

Standardi za identifikaciju i registraciju koza i ovaca

 

RAZINA B – ZDRAVLJE LJUDI, ŽIVOTINJA I BILJAKA – od 01. siječnja 2016.

Standardi za sredstva za zaštitu bilja

Standardi vezani za zabranu korištenja nekih tvari s hormonskim ili tirostatskim djelovanjem i beta-antagonista

Standardi vezani za zdravstvenu ispravnost hrane

Standardi za kontrolu i iskorjenjivanje spongiformnih encefalopatija

Standardi za kontrolu slinavke, šapa i klasične svinjske kuge

Standardi za kontrolu određenih bolesti životinja i posebne mjere za vezikularnu bolest svinja

Standardi za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika

 

RAZINA C – DOBROBIT ŽIVOTINJA – od 01. siječnja 2018.

Standardi za dobrobit teladi

Standardi za dobrobit svinja

Standardi za dobrobit životinja

Uvjeti vezani uz zaštitu okoliša, zdravlje ljudi,

životinja i biljaka, te dobrobit životinja

Poljoprivredna savjetodavna služba provodit će savjetovanje poljoprivrednika vezano za višestruku sukladnost tijekom zimskih predavanja. Molimo vas da prisustvujete predavanjima kako bi saznali pojedinosti vezane uz svaki od navedenih zahtjeva.

 

vistreuka25_1.jpg

  Mirjana Bengeri, dipl. ing. agr.
viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis