SLAVIN 2013. Orahovica

Koncept sajma se neće mijenjati u odnosu na ranije održane sajmove gdje je organizator sajma bila Slavonija obrtnička zadruga, Orahovica. Dakle nastavljamo sa ocjenjivanjem vina, voćnih vina i jakih alkoholnih pića kao i do sada.

Ocjenjivanje jakih alkoholnih pića će se održati 8. veljače 2013. a predsjednica povjerenstva je Dunja Mežnarić, dipl. ing. agr. dok će se ocjenjivanje vina i voćnih vina održati 13. veljače 2013., a predsjednica povjerenstva je dr. sc. Stanka Herjavec

Blaženka Mozer,dipl. ing. agr.
viša stručna savjetnica

Pripremi za ispis